Detail předmětu

Applied Cryptography

FEKT-DKA-TK2Ak. rok: 2022/2023

Základní pojmy, teorie utajení, dokonalá šifra. Symetrické kryptosystémy - proudové šifry, blokové šifry, standardy symetrických šifer, správa a distribuce klíčů. Asymetrické kryptosystémy - RSA, kryptosystémy typu DL a EC, ustavení klíče, standardy asymetrických kryptosystémů. hešovací a jiné pomocné kryptografické funkce, integrita a autentizace dat, digitální podpis. Infrastruktura veřejných klíčů a moderní kryptografické služby. Elektronické volby, sdílení tajné informace. Kvantová kryptografie. Základy kryptoanalýzy, útoky na kryptografické systémy a ochrana proti nim.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

4

Výsledky učení předmětu

Studenti získají znalosti potřebné k řešení kryptografického zabezpečení komunikačních, informačních a jiných elektronických systémů.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni magisterského studia.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky. Předmět využívá e-learning. Student odevzdává jeden samostatný projekt.

Způsob a kritéria hodnocení

Student vypracuje projekt na zadané téma v rozsahu 8 až 10 normostran. Následuje písemná zkouška, při které student prokáže znalosti nastudované problematiky.

Osnovy výuky

1. Secrecy theory and perfect cipher
2. Stream ciphers
3. Block ciphers
4. Block cipher standards and modes
5. Key management and distribution
6. Introduction to the modular mathematics
7. IF asymmetric cryptosystems
8. DL and EC asymmetric cryptosystems
9. Hash functions and digital signature
10. and 11. Applications of cryptography
12. Cryptography Perspectives
13. Reserve

Učební cíle

Cílem je seznámit s principy kryptografie a s jejími aplikacemi v komunikačních, informačních a jiných elektronických systémech.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Aumasson J.: Serious Cryptography: A Practical Introduction to Modern Encryption. No Starch Press, San Francisco, 2017. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DKA-KAM doktorský, libovolný ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DKA-EKT doktorský, libovolný ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DKA-EIT doktorský, libovolný ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DKAD-EIT doktorský, libovolný ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DKA-MET doktorský, libovolný ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DKA-SEE doktorský, libovolný ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DKA-TLI doktorský, libovolný ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DKA-TEE doktorský, libovolný ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor