Detail předmětu

Modern Digital Wireless Communication

FEKT-DKA-RE2Ak. rok: 2022/2023

Hlasové technologie.
Úvod do moderních bezdrátových komunikačních systémů.
Teorie radiokomunikačních signálů.
Systémy s rozprostřeným spektrem
Zpracování radiokomunikačních signálů
Mobilní komunikace
Metody a nástroje družicové komunikace
Atmosférické optické spoje

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

4

Výsledky učení předmětu

Předmět je ukončen zkouškou.

Ke zkoušce student vypracuje projekt na zadané téma v rozsahu 5 až 10 stran. Následuje ústní obhajoba projektu, při které student prokáže znalosti zpracovávané problematiky.

 

Prerekvizity

Teorie signálu, teorie rádiové komunikace na magisterské úrovni.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky. Student odevzdává jeden samostatný projekt.

Způsob a kritéria hodnocení

Student vypracuje projekt na zadané téma v rozsahu 10 stran. Následuje ústní obhajoba projektu, při které student prokáže znalosti nastudované problematiky.

Osnovy výuky

1. Speech signal and voice technologies
2. Communication Signals Theory
3. Sets of signals with discrete time and continuous time
4. Promising methods of wireless communications
5.-6. Systems with spread spectrum
7. Systems based on code-division multiplex
8.-9. Processing of signals for radio communication
10. Main interference in multi-user environment
11. Coexistence of mobile systems and its modeling using MATLAB
12. Satellite communications, tools and methods
13. Free-space optical communications

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s moderními metodami a trendy v rádiových komunikacích.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na výuce je nepovinná.

Základní literatura

K.D. Rao, M.N. Swamy, Digital Signal Processing: Theory and Practice, Springer, Singapore, 2018. (EN)
L. Fa-Long, Ch. Zhang, Signal Processing for 5G: Algorithms and Implementations, John Wiley & Sons, Chichester, 2016. (EN)

Doporučená literatura

B. Boashash, Time-Frequency Signal Analysis and Processing: A Comprehensive Reference, Academic Press, London, 2016. (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DKA-KAM doktorský, libovolný ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DKA-EKT doktorský, libovolný ročník, letní semestr, povinný
  • Program DKA-EIT doktorský, libovolný ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DKAD-EIT doktorský, libovolný ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DKA-MET doktorský, libovolný ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DKA-SEE doktorský, libovolný ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DKA-TLI doktorský, libovolný ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DKA-TEE doktorský, libovolný ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning