Detail předmětu

Modern Microelectronic Systems

FEKT-DKA-ME1Ak. rok: 2022/2023

Předmět je zaměřen na studium moderních mikroelektronických součástek, systémů a pokročilých technologií formou seminářů a samostudia. Student získá přehled o základních a pokročilých metodách a technikách vědecké a inženýrské práce, využítí literatury. Bude se umět orientovat v oblasti moderní mikroelektroniky a součástek, návrhu integrovaných obvodů a mikroelektronických systémů a využití moderních technologií v mikro- a nanoelektronice.

Výsledky učení předmětu

Znalosti metodiky vědecké práce.

Prerekvizity

Předpokládají se znalosti základních elektronických součástek, obvodů a systémů.

Literatura

Sedra, A.S., Smith, K.C.: Microelectronic circuits. Seventh edition. Oxford: Oxford University Press, [2015]. ISBN 978-0199339136. (EN)
Luryi, S., Xu, J., Zaslavsky, A.: Future Trends in Microelectronics [online]. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, 2016 [cit. 2018-08-01]. ISBN 9781119069225. (EN)
Razavi, B.: Design of analog CMOS integrated circuits. Second edition. New York, NY: McGraw-Hill Education, [2017]. ISBN 9780072524932. (EN)
Pelgrom, M.J.M.: Analog-to-digital conversion. New York, NY: Springer Science+Business Media, 2016. ISBN 978-3-319-44970-8. (EN)
Monsurr`o, P., Pennisi, S., Scotti, G., Trifiletti, A.: Exploiting the Body of MOS Devices for High Performance Analog Design, IEEE Circuits and Systems Magazine, vol. 11, no. 4, pp. 8-23, 2011. DOI: 10.1109/MCAS.2011.942751 (EN)
STEPHAN, Karl David. Analog and mixed-signal electronics. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, [2015]. ISBN 978-1118782668. (EN)
Baranov, S., 2017. High Level Synthesis of Digital Systems: For Data Path and Control dominated systems, Print Replica. Print Replica. ISBN-13: 978-1-7750917-1-4 (EN)
Baranov, S., 2017. Finite State Machines and Algorithmic State Machines: Fast and Simple Design of Complex Finite State Machines. Print Replica. ISBN-13: 978-1-7750917-0-7 (EN)
Younes Shabany (2011). Heat Transfer: Thermal Management of Electronics. CRC Press. pp. 111–113. ISBN 978-1-4398-1468-0. (EN)
Johnson Wayne R. Electronic Packaging Approches dor Low/High Temperature Environments. In: Extreme Environment Electronics. Ed. by John D. Cressler and H. Alan Mantooth, pp. 765-790. ISBN: 978-1-4398-7430-1. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Prezentace a diskuze formou kolokvia - uznané kolokvium.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1. Problems and its complex analysis
2. System theory, system approach, systam analyssi and synthesisi
3. Theory of modelling
4. Modern electronic devices for microelectronics circuits and systems
5. New trends of devices for integrated circuits
6. Microelectronics technology - 3D chips, flexible circuits and substrates, mounting techniques, testing
7. - 8. Modern analog circuits
9. - 10. Modern digital circuits
11. New trends in mixed signal circuits design
12. Novel circuit pronciples and trends for integrated circuit design
13. Novel methods in microelectronics systems design and construction

Cíl

Student se seznámí se základními i pokročilými metodami a technikami vědecké práce v oblasti moderních mikroelektronických součástek, systémů a technologií.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DKA-KAM doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný
  • Program DKA-EKT doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný
  • Program DKA-EIT doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný
  • Program DKAD-EIT doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný
  • Program DKA-MET doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný
  • Program DKA-SEE doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný
  • Program DKA-TLI doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný
  • Program DKA-TEE doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor