Detail předmětu

Scientific Publishing A to Z

FEKT-DKA-EIZAk. rok: 2022/2023

Kurz Vědecké publikování od A do Z provede studenty procesem vzniku a dalšího života odborného textu. Kurz se v prvních kapitolách věnuje sběru informací z dostupných elektronických zdrojů, dále jejich správnému použití a citování, v následujících kapitolách podává přehled a rady k tvorbě odborného textu a výběru vhodného časopisu pro jeho publikování. V posledních kapitolách se kurz věnuje propagaci výsledků vědecké práce a citačním analýzám.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

2

Garant předmětu

Nabízen zahraničním studentům

Pouze domovské fakulty

Výsledky učení předmětu

Student bude znát základní zdroje odborných informací jak z předplácených databází na VUT, tak z volně dostupných informačních zdrojů a patentových databází. Bude umět správně citovat použitou literaturu. Bude znát základní principy tvorby odborného textu a základy publikačního procesu. Bude umět najít vhodný časopis pro svou publikační činnost i ve vztahu k hodnocení vědy v ČR. Bude znát základní možnosti jak propagovat výsledky své vědecké práce v online prostředí. Bude umět provést citační analýzu svých výsledků pomocí různých nástrojů.

Prerekvizity

Základní znalosti práce s PC a internetem.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou e-learningu v systému Moodle a pomocí individuálních konzultací.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro úspěšné absolvování předmětu je nutné splnit zadané úkoly v jednotlivých kaitolách. 

Osnovy výuky

1. Produktivita
2. Výběr tématu
3. Práce se zdroji
4. Výběr časopisu, konference 
5. Základy tvorby odborného textu
6. Citování
7. Citační manažery
8. Publikační proces a autorské právo
9. Hodnocení vědy, citační analýzy a altmetriky
10. Prezentace výsledků 

Učební cíle

Cílem kurzu je seznámit studenty s možnostmi vyhledávání vědeckých informací, jejich zpracování do odborného textu a zásadami etického užití informací. Student bude mít také přehled o hodnocení vědy v ČR i zahraničí a umět si na základě těchto podmínek vybrat vhodný časopis či konferenci pro prezentování svých vědeckých výsledků. Kurz mu dále pomůže s propagací jeho činnosti a následnými analýzami úspěšnosti jeho textů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Pro akademický rok 2022/2023:

Účast na seminářích není povinná, ale je žádoucí. Po domluvě (případně dle platných opatření) výuka proběhne prezenčně v prostorech Ústřední knihovny na Kolejní 4 nebo online prostřednictvím MS Teams.
Termíny seminářů:
5. 10. - Úvodní hodina
19.10. - Práce se zdroji
26. 10. - Výběr destinace
9. 11. - Citování
23. 11. - Publikační proces
7. 12. - Závěrečná hodina 

Základní literatura

Wallwork, A.: English for writing research papers. New York: Springer, 2011. ISBN 978-1-4419-7921-6. (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DKA-KAM doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  • Program DKA-EKT doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  • Program DKA-EIT doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  • Program DKAD-EIT doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  • Program DKA-MET doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  • Program DKA-SEE doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  • Program DKA-TLI doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  • Program DKA-TEE doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning