Detail předmětu

Scientific Publishing A to Z

FEKT-DKA-EIZAk. rok: 2022/2023

Kurz Vědecké publikování od A do Z provede studenty procesem vzniku a dalšího života odborného textu. Kurz se v prvních kapitolách věnuje sběru informací z dostupných elektronických zdrojů, dále jejich správnému použití a citování, v následujících kapitolách podává přehled a rady k tvorbě odborného textu a výběru vhodného časopisu pro jeho publikování. V posledních kapitolách se kurz věnuje propagaci výsledků vědecké práce a citačním analýzám.

Garant předmětu

Nabízen zahradničním studentům

Pouze domovské fakulty

Výsledky učení předmětu

Student bude znát základní zdroje odborných informací jak z předplácených databází na VUT, tak z volně dostupných informačních zdrojů a patentových databází. Bude umět správně citovat použitou literaturu. Bude znát základní principy tvorby odborného textu a základy publikačního procesu. Bude umět najít vhodný časopis pro svou publikační činnost i ve vztahu k hodnocení vědy v ČR. Bude znát základní možnosti jak propagovat výsledky své vědecké práce v online prostředí. Bude umět provést citační analýzu svých výsledků pomocí různých nástrojů.

Prerekvizity

Základní znalosti práce s PC a internetem.

Literatura

Wallwork, A.: English for writing research papers. New York: Springer, 2011. ISBN 978-1-4419-7921-6. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou e-learningu v systému Moodle a pomocí individuálních konzultací.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro úspěšné absolvování předmětu je nutné splnit zadané úkoly v jednotlivých kaitolách. 

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1. Produktivita
2. Výběr tématu
3. Práce se zdroji
4. Výběr časopisu, konference 
5. Základy tvorby odborného textu
6. Citování
7. Citační manažery
8. Publikační proces a autorské právo
9. Hodnocení vědy, citační analýzy a altmetriky
10. Prezentace výsledků 

Cíl

Cílem kurzu je seznámit studenty s možnostmi vyhledávání vědeckých informací, jejich zpracování do odborného textu a zásadami etického užití informací. Student bude mít také přehled o hodnocení vědy v ČR i zahraničí a umět si na základě těchto podmínek vybrat vhodný časopis či konferenci pro prezentování svých vědeckých výsledků. Kurz mu dále pomůže s propagací jeho činnosti a následnými analýzami úspěšnosti jeho textů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Pro akademický rok 2022/2023:

Účast na seminářích není povinná, ale je žádoucí. Po domluvě (případně dle platných opatření) výuka proběhne prezenčně v prostorech Ústřední knihovny na Kolejní 4 nebo online prostřednictvím MS Teams.
Termíny seminářů:
5. 10. - Úvodní hodina
19.10. - Práce se zdroji
26. 10. - Výběr destinace
9. 11. - Citování
23. 11. - Publikační proces
7. 12. - Závěrečná hodina 

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DKA-KAM doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  • Program DKA-EKT doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  • Program DKA-EIT doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  • Program DKAD-EIT doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  • Program DKA-MET doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  • Program DKA-SEE doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  • Program DKA-TLI doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  • Program DKA-TEE doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning