Detail předmětu

Zabezpečovací systémy

FEKT-BPC-ZSYAk. rok: 2022/2023

Zabezpečovací systémy jsou určeny k ochraně aktiv jednotlivců a institucí. Předmět je koncipován tak, aby jeho absolvent získal celkový přehled o fungování, návrhu a obsluze běžně používaných zabezpečovacích systémů. Přednášky jsou věnovány vysvětlení fungování zejména poplachových zabezpečovacích systémů, elektrické požární signalizace, dohledových videosystémů a přístupových systémů. Cvičení jsou věnována obsluze běžných zabezpečovacích systémů a zpracování projektu hypotetického zabezpečovacího systému.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
• vysvětlit principy fungování systémů a detektorů PZS,
• vysvětlit principy fungování systémů a detektorů EPS,
• vysvětlit principy fungování dohledových videosystémů,
• vysvětlit principy fungování přístupových systémů,
• vysvětlit principy fungování elektronických platebních systémů,
• obsluhovat běžné zabezpečovací systémy,
• navrhnout jednoduchý systém PZS.

Prerekvizity

Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „osoby poučené“, kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky a laboratoře. Předmět využívá e-learning. Student odevzdává jeden samostatný projekt.

Způsob a kritéria hodnocení

Za splnění laboratorních úloh a projektu lze získat 20 bodů a za zkoušku 80 bodů. Zkouška je písemná a je zaměřena na ověření toho, zda student dokáže vysvětlit principy fungování různých druhů zabezpečovacích systémů.

Osnovy výuky

1. Úvod
2. Poplachové zabezpečovací systémy (PZS)
3. Detektory PZS
4. Perimetrické zabezpečovací systémy
5. Dohledové videosystémy (DVS)
6. Elektrická požární signalizace (EPS)
7. Přístupové systémy (EKV)
8. Biometrické přístupové systémy
9. Ochrana zboží
10. Správa digitálních práv (DRM)
11. Platební elektronické systémy
12. Detektory nebezpečných látek
13. Rezerva

Učební cíle

Cílem předmětu je poskytnout studentům komplexní přehled v problematice zabezpečovacích systémů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Laboratorní cvičení jsou povinná.

Základní literatura

BURDA, K.; STRAŠIL, I. Zabezpečovací systémy. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012. s. 1-187. ISBN: 978-80-214-4441- 6. (CS)
BURDA, K. Základy elektronických zabezpečovacích systémů. Brno: CERM, 2017. 124 s. ISBN: 978-80-7204-967-7.
STRAŠIL, I.: Zabezpečovací systémy: laboratorní cvičení. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2013. ISBN: 978-80-214-4720- 2.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BPC-AUD bakalářský

  specializace AUDB-ZVUK , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace AUDB-TECH , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program BPC-AMT bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-EKT bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-MET bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-SEE bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BIT bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program IT-BC-3 bakalářský

  obor BIT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program BPC-IBE bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
 • Program BPC-TLI bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod.
2. Poplachové zabezpečovací systémy (PZS).
3. Detektory PZS.
4. Perimetrické zabezpečovací systémy.
5. Dohledové videosystémy (DVS).
6. Elektrická požární signalizace (EPS).
7. Přístupové systémy (EKV).
8. Biometrické přístupové systémy.
9. Ochrana zboží.
10. Správa digitálních práv (DRM).
11. Platební elektronické systémy.
12. Detektory nebezpečných látek.
13. Rezerva.

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod.
2. Kabelový systém PZS.
3. Bezdrátový systém PZS.
4. Kartový přístupový systém.
5. Biometrický přístupový systém.
6. Kamerový sledovací systém.
7. Systém EPS.
8. Rádiový odposlech.
9. - 12. Návrh systému PZS (samostatný projekt).
13. Odevzdání a hodnocení projektu.