Detail předmětu

Řízení jakosti a metrologie

FEKT-BPC-RJMAk. rok: 2022/2023

Předmět se věnuje problematice současných přístupů k zabezpečování jakosti výrobků a služeb. Studenti jsou seznámeni s významem jakosti v ekonomice a důvody systémového přístupu k jejímu řízení, dále s úlohou norem ISO, EN, ČSN v systémech řízení a přehledem moderních přístupů zabezpečování jakosti. Seznámí se s úlohou státu a jeho zásahy do systému řízení jakosti, normalizace, metrologie a zkušebnictví.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- definovat základní pojmy z oblasti jakosti,
- popsat metrologický systém v České republice i ve světě,
- vyjmenovat kategorie měřidel, vysvětlit jejich návaznost, schvalování, ověřování a kalibraci,
- popsat výstavbu systému jakosti v podniku, dokumentaci systému jakosti, náklady na jakost, audity,
- vysvětlit problematiku certifikace systému jakosti, certifikace výrobku,
- ovládá výpočty nejistot měření typu A i B.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky, cvičení na počítači a laboratoře.
Student odevzdává jeden samostatný projekt.

Způsob a kritéria hodnocení

až 20 bodů za cvičení - podmínka udělení zápočtu: odevzdání samostatné práce , prezentace samostatné práce
až 80 bodů za písemnou zkoušku.
Zkouška je zaměřena na problematiku jakosti probíranou na přednáškách i cvičeních.

Osnovy výuky

1. Význam a pojetí jakosti u nás a v zahraničí, základní pojmy.
2. Přístupy k zabezpečování jakosti výrobků a služeb.
3. Legislativní zásahy státu do systému řízení jakosti - normalizace, metrologie a zkušebnictví.
4. Technické požadavky na výrobky. Jakost a ochrana spotřebitele.
5. Úloha kontrolních orgánů na trhu v ČR. Akreditace zkušeben a certifikačních míst.
6. Zabezpečování jakosti v marketingu, v předvýrobní přípravě, v zásobování, ve výrobě a při jejím řízení. Ochrana jakosti v povýrobní etapě.
7. Ověřování jakosti. Metrologické zabezpečení jakosti. Jakost a logistika.
8. Přehled moderních přístupů k zabezpečování jakosti.
9. Úloha norem ISO, EN a ČSN v systémech řízení, přístupy ISO versus přístupy TQM.
10. Nástroje regulace jakosti v EU. Informační systém o požadavcích EU a jeho dostupnost v ČR.
11. Zlepšování jako základní princip managementu jakosti. Metodologie zlepšování. Nástroje managementu a řízení jakosti.
12. Metody a techniky optimalizace jakosti a prevence chyb.
13. Jakost jako faktor úspěšnosti firmy.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s přístupy k zabezpečování jakosti výrobků a služeb, s úlohou norem v systémech řízení a s normalizací, metrologií a zkušebnictvím.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Douglas C. Montgomery; Statistical Quality Control 7th Edition; Wiley; 2012 (CS)
Douglas C. Montgomery; Statistical Quality Control 7th Edition; Wiley; 2012 (CS)

Doporučená literatura

Montgomery, D. C.. Introducion to Statistical Quality Control. John Wiley, New York, 1996 (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-AMT bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  • Program BPC-EKT bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  • Program BPC-SEE bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  • Program BPC-MET bakalářský, 3. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Význam a pojetí jakosti u nás a v zahraničí, základní pojmy.
Přístupy k zabezpečování jakosti výrobků a služeb.
Legislativní zásahy státu do systému řízení jakosti - normalizace, metrologie a zkušebnictví.
Technické požadavky na výrobky. Jakost a ochrana spotřebitele.
Úloha kontrolních orgánů na trhu v ČR. Akreditace zkušeben a certifikačních míst.
Zabezpečování jakosti v marketingu, v předvýrobní přípravě, v zásobování, ve výrobě a při jejím řízení. Ochrana jakosti v povýrobní etapě.
Ověřování jakosti. Metrologické zabezpečení jakosti. Jakost a logistika.
Přehled moderních přístupů k zabezpečování jakosti.
Úloha norem ISO, EN a ČSN v systémech řízení, přístupy ISO versus přístupy TQM.
Nástroje regulace jakosti v EU. Informační systém o požadavcích EU a jeho dostupnost v ČR.
Zlepšování jako základní princip managementu jakosti. Metodologie zlepšování. Nástroje managementu a řízení jakosti.
Metody a techniky optimalizace jakosti a prevence chyb.
Jakost jako faktor úspěšnosti firmy.

Cvičení na počítači

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Statistické metody zpracování naměřených dat
Statistický software pro oblast řízení jakosti
Příklad zpracování příručky jakosti
Praktický příklad zpracování experimentálních dat.