Detail předmětu

Základy informačních a komunikačních technologií

FEKT-BPC-PISAk. rok: 2022/2023

Předmět si klade za cíl předat základní informace o informačních a komunikačních technologiích pomocí praktických ukázek. První část se věnuje jednotlivým vrstvám síťového modelu TCP/IP, kde získáte obecný přehled o síťových prvcích a jejich funkcích. Prakticky si vyzkoušíte konfiguraci směrovače (IP adresa, DHCP, NAT, firewall, WiFi) a práci s aplikačními protokoly Telnet, SSH, HHTP, HTTPS, FTP, FTPS. Poslední část se věnuje vývoji webových stránek (HTML, CSS, PHP, MySQL). 

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Výsledky učení předmětu

Absolvováním předmětu studenti získají základní přehled o pasivních a aktivních síťových prvcích a o jejich výhodách a nevýhodách. Dále získají praktické zkušenosti s konektorováním síťových kabelů, základní konfigurací směrovačů a vývojem webových stránek. 

Prerekvizity

Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „osoby poučené“, kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují laboratoře. Předmět využívá e-learning (Moodle). Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem VUT a Směrnicí děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT. Pro udělení zápočtu je nutné absolvovat všechny laboratorní úlohy v řádných nebo náhradních termínech.

Osnovy výuky

1. Úvodní informace, základy počítačových sítí
2. Strukturovaná kabeláž počítačových sítí
3. IP adresy, domény
4. DHCP, konfigurace rozhraní, NAT, užitečné příkazy
5. Bezdrátové sítě, Firewall
6. Aplikační protokoly Telnet, SSH, HTTP a HTTPS
7. Úvod do webů, HTML a CSS, vývojové prostředí XAMP
8. Programování webů, PHP, MySQL
9. Využití šablon pro vývoj webů
10. Nasazení webu, FTP, FTPS, webhosting s doménou 

Učební cíle

Cílem předmětu je poskytnout studentům hlubší povědomí o informačních a komunikačních sítích a systémech prostřednictvím praktických ukázek.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

THOMAS, R., M.: Lokální počítačové sítě, Computer Press, Praha, 1996
Microsoft Corporation: Základy sítí, Computer Press, 1999
KUROSE, James F. a Keith W. ROSS. Počítačové sítě. Brno: Computer Press, 2014. ISBN 978-802-5138-250. (CS)
ODOM, Wendell, Rus HEALY a Naren MEHTA. Směrování a přepínání sítí: autorizovaný výukový průvodce. Brno: Computer Press, 2009. Samostudium. ISBN 978-802-5125-205. (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BPC-AMT bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BPC-EKT bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BPC-MET bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BPC-SEE bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný

 • Program BPC-AUD bakalářský

  specializace AUDB-ZVUK , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  specializace AUDB-TECH , 1. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program BPC-IBE bakalářský, 1. ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BPC-TLI bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Základní pojmy v ICT – opakovač, hub, přepínač, směrovač (TPC/IP model, vrstvy)
2. Popis využívaných konektorů (kabeláž)
3. Adresace v počítačových sítích
4. Dostupné operační systémy, rozdíly, výhody/nevýhody
5. Základní nástroje pro správu, konfigurace síťových rozhraní
6. Virtuální privátní sítě
7. Konfigurace VLAN, tunely
8. Bezdrátové sítí WiFi - základní architektura, klient/AP
9. Analýza síťového provozu
10. Instalace a provoz webového serveru a technologií s ním spojených
11. Řízení serverů skrz webový prohlížeč, testování různých serverových služeb
12. Náhradní cvičení
13. Závěrečný test

eLearning