Detail předmětu

Psychologické praktikum osobnostního rozvoje a sebepoznávání

FEKT-BPC-ORSAk. rok: 2022/2023

Kurz podporuje osobnostní rozvoj posluchače. Výuka je realizována formou interaktivních cvičení ve skupině. Součástí výuky je testování pomocí psychologických testů, stejně jako využití rozmanitých neverbálních technik k rozvoji sebepoznání.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Osobnostní rozvoj, prohloubení sebepoznání, aktivní přínos skupině. 

Prerekvizity

Zájem o psychologii. Motivace k práci na sobě. Otevřenost k sebepoznání. Absolvování předmětu Pedagogická psychologie výhodou.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Metody vyučování: seminární forma výuky, práce se skupinovou dynamikou, psychologické testování, práce ve dvojicích.

Výuka předmětu může být kromě času stanoveného rozvrhem realizována ze 30 - 50 % mimo rozvrhový čas, a to ve formě jednodenního výukového bloku. Na termínu a čase tohoto  bloku se vždy domlouvají všichni členové skupiny s vyučujícím dle svých časových možností.  

 

Způsob a kritéria hodnocení

Prezence v rozsahu 75%.

Výuka předmětu může být kromě času stanoveného rozvrhem realizována ze 30 - 50 % mimo rozvrhový čas, a to ve formě jednodenního výukového bloku. Na termínu a čase tohoto  bloku se vždy domlouvají všichni členové skupiny s vyučujícím dle svých časových možností.  

Osnovy výuky

1. “Já“ – osobnostní diagnostika
2. „Já ve skupině“ – diagnostika sociálního zařazení
3. „Já ve vztahu“ – diagnostika vztahové dynamiky
4. „Já a stres“ - diagnostika a prevence stresu

Učební cíle

Rozvoj sebepoznání, komunikačních a sociálních kompetencí. Posílení autonomních procesů a sebedůvěry posluchače. Nácvik relaxačních technik.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Prezence v rozsahu 75%.

Doporučené volitelné složky programu

Výuka předmětu může být kromě času stanoveného rozvrhem realizována ze 30 - 50 % mimo rozvrhový čas, a to ve formě jednodenního výukového bloku. Na termínu a čase tohoto  bloku se vždy domlouvají všichni členové skupiny s vyučujícím dle svých časových možností.  

Doporučená literatura

Říčan, P. (2007). Psychologie osobnosti. Portál, Praha (CS)
Vybíral, Z. (2005). Psychologie komunikace. Portál, Praha (CS)
Berne, E. (1992). Jak si lidé hrají. Dialog, Liberec. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-AUD bakalářský

    specializace AUDB-TECH , libovolný ročník, letní semestr, volitelný

  • Program BPC-AMT bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  • Program BPC-BTB bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  • Program BPC-EKT bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  • Program BPC-IBE bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  • Program BPC-MET bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  • Program BPC-SEE bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  • Program BPC-TLI bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení odborného základu

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor