Detail předmětu

Synergie stavebních materiálů

FAST-DBB015Ak. rok: 2022/2023

Předmět nabízí pokročilejší partie ze stavební termodynamiky, akustiky a struktury stavebních materiálů. Prezentace jsou založeny na posledních výsledcích výzkumu a vhodně ilustrovány ukázkami z časopiseckých publikací.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

8

Zajišťuje ústav

Ústav fyziky (FYZ)

Výsledky učení předmětu

Pokročilejší znalosti ze stavební termodynamiky, akustiky a struktury stavebních materiálů. Důraz je kladen na současné výsled-ky výzkumu v uvedencý oblastech.Ilustrace budou dělány formou ukázek z původních časopiseckých prací, což současně umožní studentům získávat základní formální návyky nutné pro prezentaci výzkumných výsledků v odborných časopisech.

Prerekvizity

Základní znalosti z termodynamiky, akustiky a materiálového inženýrství.

Osnovy výuky

I. Pokročilé kapitoly z termodynamiky stavebních materiálů
1. Tepelné vlastnosti stavebních materiálů.
2. Kombinované termodynamické děje ve stavebních materiálech.
3. Povrchová a vmezeřená kondenzace ve stavebních konstrukcích.
4. Zobecněný Glaserův kondenzační model.
5. Kondenzační problémy speciálních stavebních konstrukcí.

II. Pokročilé statě ze stavební akustiky
6. Akustické vlastnosti stavebních materiálů.
7. Moderní metody měření doby dozvuku (MLS).
8. Návrhy akustických bariér metodou Fresnela.
9. Akustická specifika divadel a koncertních sálů.

III. Současný stav výzkumu nano-struktury cementových materiálů
10. Vnitřní morfologie stavebních látek.
11. Fyzikální vlastnosti cementového C-S-H gelu.
12. Moderní metody výzkumu nano-struktury C-S-H gelu.
13. Struktura C-S-H gelu a její souvislost s fyzikálními vlastnostmi.

Učební cíle

Osvojit si pokročilejší znalosti ze stavební termodynamiky, akustiky a struktury stavebních materiálů. Důraz je kladen na současné výsled-ky výzkumu v uvedencý oblastech.Ilustrace budou dělány formou ukázek z původních časopiseckých prací, což současně umožní studentům získávat základní formální návyky nutné pro prezentaci výzkumných výsledků v odborných časopisech.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

T. Ficker, Příručka stavební tepelné techniky, akustiky a denního osvětlení, CERM, Brno, 2004

(CS)

T. Ficker, Aplikovaná fyzika, modul1, Vedení tepla ve stavebních konstrukcích, FAST VUT, 2008 - skriptum.

(CS)

T. Ficker, Aplikovaná fyzika, modul 2, Kondenzace ve stavebních konstrukcích, FAST VUT, Brno, 2008 - skriptum.

(CS)

T. Ficker, Aplikovaná fyzika, modul 3, Tepelné záření ve stavebních konstrukcích, FAST VUT, Brno, 2004 - skriptum.

(CS)

T. Ficker, Aplikovaná fyzika, modul 4, Akustika vnitřních prostor, FAST VUT, Brno, 2004 - skriptum

(CS)

Doporučená literatura

Literatura doporučená studentům je totožná s literaturou základní k tomuto předmětu.

(CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DKC-M doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DPC-M doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DKA-M doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DPA-M doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

I. Pokročilé kapitoly z termodynamiky stavebních materiálů 1. Tepelné vlastnosti stavebních materiálů. 2. Kombinované termodynamické děje ve stavebních materiálech. 3. Povrchová a vmezeřená kondenzace ve stavebních konstrukcích. 4. Zobecněný Glaserův kondenzační model. 5. Kondenzační problémy speciálních stavebních konstrukcí. II. Pokročilé statě ze stavební akustiky 6. Akustické vlastnosti stavebních materiálů. 7. Moderní metody měření doby dozvuku (MLS). 8. Návrhy akustických bariér metodou Fresnela. 9. Akustická specifika divadel a koncertních sálů. III. Současný stav výzkumu nano-struktury cementových materiálů 10. Vnitřní morfologie stavebních látek. 11. Fyzikální vlastnosti cementového C-S-H gelu. 12. Moderní metody výzkumu nano-struktury C-S-H gelu. 13. Struktura C-S-H gelu a její souvislost s fyzikálními vlastnostmi.