Detail předmětu

Teorie optimálního užití stavebních látek

FAST-DJB049Ak. rok: 2022/2023

Multikriteriální rozhodovací proces, obchodně technické služby výrobců stavebních hmot. Požadavky na materiály pro svislé konstrukce, technologická kriteria a optimální stav. Materiály pro stěny. Horizontální konstrukce: technické požadavky na materiály, materiálové varianty a jejich kriteriální analýza. Střechy: funkční způsobilost a materiálové varianty střešní krytiny. Rozdělení, účel a kritéria povrchových úprav a optimalizace materiálových variant. Materiály pro vnější odvodnění, betonová dlažba. Dynamická kalkulace hromadné výroby materiálů, energetická náročnost. Hodnocení stavebních látek na životní prostředí, řešení odpadového hospodářství a recycling. Účinky radonu a opatření na snížení aktivity v objektu.
Přednášková část je doprovázena cvičením, které má zčásti výpočtový charakter.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

8

Zajišťuje ústav

Ústav technologie stavebních hmot a dílců (THD)

Prerekvizity

znalosti z oblasti technologie betonu, maltovin, fyziky stavebních látek, izolačních materiálů.

Osnovy výuky

1. Úvod do problematiky optimalizace užití stavebních výrobků.
2. Problematika kontroly jakosti a popis obecných vlastností stavebních materiálů a konstrukcí.
3. Proces optimalizace – výpočtový model.
4. Požadované technické vlastnosti stavebních materiálů a konstrukcí, Technická normalizace.
5. Technoligické požadavky.
6. Vertikální stavební konstrukce.
7. Horizontální stavební konstrukce.
8. Střešní konstrukce.
9. Povrchové úpravy stavebních konstrukcí.
10. Výrobky pro vnější plochy a vnější odvodnění.
11. Trvanlivost stavebních materiálů – obecné zásady.
12. Životní prostředí, problematika recyklace stavebních materiálů.
13. Ekonomické aspekty. Energetická náročnost stavebních konstrukcí.

Učební cíle

Pochopení hlubších principů kompozice stavebních materiálů ve stavebním díle, interakce jejich vlastností v rámci systému, který splňuje požadavky na mechanickou únosnost a stabilitu konstrukcí, bezpečnost při užívání, požární odolnost konstrukcí, hygienická kritéria, tepelnou ochranu budov a zvukoizolační vlastnosti při zatížení hlukem. Kompozice cílů a vyhodnocení optimálního materiálového uspořádání za podmínek multikriteriálních požadavků. Otázka životního prostředí při užívání staviv.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Pytlík, P., Vlastnosti a užití stavebních výrobků, VUTIUM 1998 (CS)
COWAN, Henry J. a Peter R. SMITH, The Science and Technology of Building Materials, Van Norstrand New York 1988 (EN)
NOVÁK, J. a kol., Kontrola jakosti ve stavebnictví, ČVUT Praha 1996 (CS)
Svoboda, L. a kol., Stavební hmoty, JAGA Bratislava 2004 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DKC-M doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DPC-M doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DKA-M doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DPA-M doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do problematiky optimalizace užití stavebních výrobků. 2. Problematika kontroly jakosti a popis obecných vlastností stavebních materiálů a konstrukcí. 3. Proces optimalizace – výpočtový model. 4. Požadované technické vlastnosti stavebních materiálů a konstrukcí, Technická normalizace. 5. Technoligické požadavky. 6. Vertikální stavební konstrukce. 7. Horizontální stavební konstrukce. 8. Střešní konstrukce. 9. Povrchové úpravy stavebních konstrukcí. 10. Výrobky pro vnější plochy a vnější odvodnění. 11. Trvanlivost stavebních materiálů – obecné zásady. 12. Životní prostředí, problematika recyklace stavebních materiálů. 13. Ekonomické aspekty. Energetická náročnost stavebních konstrukcí.