Detail předmětu

Vybrané statě z kovových a dřevěných konstrukcí

FAST-BO056Ak. rok: 2022/2023

Spřažené ocelobetonové konstrukční prvky a dílce – zásady konstrukčního uspořádání, základní principy navrhování.
Spřažené ocelobetonové nosníky – mezní stavy únosnosti, mezní stavy použitelnosti ohýbaných ocelobetonových konstrukčních prvků.
Spřažené ocelobetonové nosníky – zásady návrhu smykového spojení.
Spřažené ocelobetonové sloupy – základní principy navrhování tlačených ocelobetonových konstrukčních prvků.
Konstrukce z lepeného lamelového dřeva. Zásady navrhování, zásady výpočtu, použití.
Montážní spoje dřevěných konstrukcí s kovovými prvky. Zásady navrhování, zásady výpočtu.
Navrhování dřevěných konstrukcí na účinky požáru. Chování dřevěných prvků a spojů při požáru, pravidla pro analýzu prvků, zásady výpočtu.
Navrhování spojů dřevěných konstrukcí na účinky požáru, zásady výpočtu.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Ústav kovových a dřevěných konstrukcí (KDK)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu, seznámí se s problematikou tohoto kurzu a procvičí si získané znalosti a dovednosti.

Prerekvizity

Kovové konstrukce - navrhování prvků a spojů ocelových konstrukcí. Dřevěné konstrukce - navrhování prvků a spojů dřevěných konstrukcí. Betonové konstrukce - základy navrhování prvků betonových konstrukcí.

Osnovy výuky

1. Kompozitní ocelobetonové konstrukční systémy - základní principy působení, zatížení, materiál, normativní podklady pro navrhování.
2. Ocelobetonové nosníky - mezní stav únosnosti, mezní stav použitelnosti (základní zásady pro navrhování).
3. Ocelobetonové nosníky - prostředky spřažení (typy, základní zásady pro navrhování).
4. Ocelobetonové sloupy - základní zásady konstrukčního řešení a navrhování.
5. Ocelobetonové konstrukční prvky – základní zásady navrhování na účinky požáru.
6. Plnostěnné nosníky ze dřeva – druhy, zásady navrhování, statická analýza.
7. Konstrukce z lepeného lamelového dřeva – zásady navrhování, statická analýza, základní konstrukční detaily.
8. Montážní spoje dřevěných konstrukcí s kovovými prvky – zásady navrhování, zásady výpočtu.
9. Navrhování dřevěných konstrukcí na účinky požáru. Chování dřevěných prvků při požáru.
10. Navrhování dřevěných konstrukcí na účinky požáru – pravidla pro analýzu prvků, zásady výpočtu; chování spojů dřevěných prvků při požáru, zásady výpočtu.
11. Praktické aplikace ocelobetonových konstrukčních prvků a dílců; praktické aplikace dřevěných konstrukčních prvků a dílců; příklady realizovaných konstrukcí.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou tohoto kurzu a procvičit získané znalosti a dovednosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Ferjenčík, P., Schun, J., Melcher, J. a kol.: Navrhovanie oceľových konštrukcií, ALFA Bratislava, 1986

(SK)

Blass, H. J. a kol.: Dřevěné konstrukce podle Eurokódu 5. STEP 2. Navrhování detailů a nosných systémů, Informační centrum ČKAIT, 2004

(CS)

Larsen, H., Enjily, V.: Practical design of timber structures to Eurocode 5, London, Thomas Telford Limited, 2009, ISBN 978-0-7277-3609-3

(EN)

Doporučená literatura

Aktuálně platné normativní dokumenty související s náplní předmětu.

(CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, povinně volitelný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, povinně volitelný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Kompozitní ocelobetonové konstrukční systémy - základní principy působení, zatížení, materiál, normativní podklady pro navrhování. 2. Ocelobetonové nosníky - mezní stav únosnosti, mezní stav použitelnosti (základní zásady pro navrhování). 3. Ocelobetonové nosníky - prostředky spřažení (typy, základní zásady pro navrhování). 4. Ocelobetonové sloupy - základní zásady konstrukčního řešení a navrhování. 5. Ocelobetonové konstrukční prvky – základní zásady navrhování na účinky požáru. 6. Plnostěnné nosníky ze dřeva – druhy, zásady navrhování, statická analýza. 7. Konstrukce z lepeného lamelového dřeva – zásady navrhování, statická analýza, základní konstrukční detaily. 8. Montážní spoje dřevěných konstrukcí s kovovými prvky – zásady navrhování, zásady výpočtu. 9. Navrhování dřevěných konstrukcí na účinky požáru. Chování dřevěných prvků při požáru. 10. Navrhování dřevěných konstrukcí na účinky požáru – pravidla pro analýzu prvků, zásady výpočtu; chování spojů dřevěných prvků při požáru, zásady výpočtu. 11. Praktické aplikace ocelobetonových konstrukčních prvků a dílců; praktické aplikace dřevěných konstrukčních prvků a dílců; příklady realizovaných konstrukcí.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Kompozitní ocelobetonové konstrukční systémy. 2. - 4. Ocelobetonové nosníky - základní zásady pro navrhování. 5. Ocelobetonové konstrukční prvky – základní zásady navrhování na účinky požáru. 6. Plnostěnné nosníky ze dřeva – statická analýza. 7.-8. Konstrukce z lepeného lamelového dřeva – statická analýza. 9. Montážní spoje dřevěných konstrukcí s kovovými prvky – zásady navrhování. 10. Navrhování dřevěných konstrukcí na účinky požáru. 11. Praktické aplikace dřevěných konstrukčních prvků a dílců.