Detail předmětu

AutoCAD

FAST-GU52Ak. rok: 2022/2023

Možnosti CAD systémů při tvorbě 2D výkresů (kreslení, editace, popis výkresu, bloky, hladiny, výstup výkresu).
Praktické zvládnutí standardního CAD systému pro tvorbu výkresové dokumentace.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky (AIU)

Výsledky učení předmětu

Praktické dovednosti tvorby a výstupu 2D výkresů v prostředí AutoCAD

Prerekvizity

Uživatelské znalosti operačního systému, práce se soubory a složkami.

Korekvizity

Znalost tvorby vytyčovacích výkresů.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou praktických cvičení a samostudia. Účast na cvičeních je povinná. Podporu výuky vytváří kurz v e-learningovém systému LMS moodle. Studenti v něm najdou studijní materiály a zadání cvičení.

Způsob a kritéria hodnocení

Docházka do cvičení v rozsahu stanoveném cvičícím (max. 2 absence). Zápočtový výkres kreslený ve cvičení shrnující celou tvorbu výkresu – nakreslení, popis a tisk.

Osnovy výuky

1. Pomocné režimy, kreslení čárových objektů.
2. Kreslení čárových objektů – pokračování, vlastnosti objektů, typy čar, hladiny.
3. Úpravy objektů.
4. Bloky, příprava rozvržení.
5. Samostatná práce: opakování kreslení, modifikace, příprava rozvržení.
6. Šrafování, texty.
7. Kótování, multiodkazy.
8. Získávání informací z výkresu.
9. Tabulky, extrakce dat, extení reference
10. Zápočtový test.

Učební cíle

Samostatná tvorba rovinné výkresové dokumentace.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Doporučená literatura

Burchard B., Pitzer D.: Mistrovství v AutoCADu. Computer press, 2000.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-GK bakalářský

    obor GI , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

  • Program B-K-C-GK bakalářský

    obor GI , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Úvod do předmětu, seznámení s prostředím, zadávání příkazů, souřadné systémy, jednotky, zadávání a kreslení bodů. Pomocné režimy, kreslení čárových objektů. Kreslení čárových objektů – pokračování, vlastnosti objektů, typy čar, hladiny. Úpravy objektů. Bloky, příprava rozvržení. Samostatná práce: opakování kreslení, modifikace, příprava rozvržení. Šrafování, texty. Kótování, multiodkazy. Získávání informací z výkresu, tabulky, extrakce dat, extení reference Zápočtový test.