Detail předmětu

Teorie spolehlivosti, pružnosti, plasticity a porušování

FAST-DD62Ak. rok: 2022/2023

Lineární lomová mechanika LEFM, lomová procesní zóna, možnosti LEFM, nelineární lomová mechanika, lomově-mechanické parametry materiálu
Problematika lokalizace přetvoření, falešná citlivost na síť, omezovače lokalizace, crack band model, nelokální mechanika kontinua.
Konstitutivní vztahy pro beton a jiné kvazikřehké materiály
Vliv velikosti na únosnost (rozměrový efekt), energetické a statistické příčiny, rozbor vlivu velikosti u pevnosti v tahu za ohybu.
Prezentace modelování pomocí software nelineární lomové mechaniky ATENA a software SARA (stochastická lomová mechanika).

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

8

Zajišťuje ústav

Ústav stavební mechaniky (STM)

Prerekvizity

Metoda konečných prvků, pružnost, plasticita, mechanika materiálu, numerické metody.

Osnovy výuky

1. Typy materiálů z hlediska změkčení, úvod do konstitutivních materiálových modelů
2. Lineární lomová mechanika LEFM, lomová procesní zóna, možnosti LEFM
3. Nelineární lomová mechanika, lomově-mechanické parametry materiálu
4. Problematika lokalizace přetvoření, falešná citlivost na síť, omezovače lokalizace
5. Crack band model, nelokální mechanika kontinua
6. Konstitutivní vztahy pro beton a jiné kvazikřehké materiály
7. Fracture-plastic model, mikroploškový (microplane) model
8. Vliv velikosti na únosnost (rozměrový efekt), energetické a statistické příčiny
9. Rozbor vlivu velikosti u pevnosti v tahu za ohybu
10. Základy mechaniky poškození
11. Prezentace modelování pomocí software nelineární lomové mechaniky ATENA
12. Stochastická lomová mechanika
13. Prezentace modelování pomocí systému SARA

Učební cíle

Znalost problematiky numerického modelování konstrukcí z kvazikřehkých materiálů (beton) po stránce teoretické.
Pochopení aspektů lokalizace přetvoření a vlivu velikosti.
Studenti získají představu o současných možnostech software.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

A. Haldar, S. Mahadevan: Reliability Assessment Using Stochastic Finite Element Analysis. John Wiley and Sons 2000

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program D-P-E-SI (N) doktorský

  obor KDS , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program D-K-E-SI (N) doktorský

  obor KDS , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program D-P-C-SI (N) doktorský

  obor KDS , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program D-K-C-SI (N) doktorský

  obor KDS , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Typy materiálů z hlediska změkčení, úvod do konstitutivních materiálových modelů 2. Lineární lomová mechanika LEFM, lomová procesní zóna, možnosti LEFM 3. Nelineární lomová mechanika, lomově-mechanické parametry materiálu 4. Problematika lokalizace přetvoření, falešná citlivost na síť, omezovače lokalizace 5. Crack band model, nelokální mechanika kontinua 6. Konstitutivní vztahy pro beton a jiné kvazikřehké materiály 7. Fracture-plastic model, mikroploškový (microplane) model 8. Vliv velikosti na únosnost (rozměrový efekt), energetické a statistické příčiny 9. Rozbor vlivu velikosti u pevnosti v tahu za ohybu 10. Základy mechaniky poškození 11. Prezentace modelování pomocí software nelineární lomové mechaniky ATENA 12. Stochastická lomová mechanika 13. Prezentace modelování pomocí systému SARA