Detail předmětu

Teorie dopravních staveb

FAST-DM62Ak. rok: 2022/2023

Teorie dopravy, dopravní systémy, dopravní sítě. Úlohy a problémy v dopravní síti. Teorie dopravního proudu. Nelineární dynamické děje v dopravním proudu. Simulace dopravního proudu.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

8

Zajišťuje ústav

Ústav pozemních komunikací (PKO)

Prerekvizity

Dopravní inženýrství, algoritmizace úloh, základy fyziky, základy numerické matematiky,

Osnovy výuky

1. Předmět zkoumání teorie dopravy, pojmy, metodologický aparát
2. Dopravní systémy, pojmy teorie systémů
3. Dopravní sítě, aparát teorie grafů
4. Některé úlohy řešené v dopravní síti, používané algoritmy
5. Dopravní proud, základní charakteristiky dopravního proudu, fundamentální grafy
6. Kinematika dopravního proudu, rovnice kontinuity, vlnová rychlost
7. Stacionární modely dopravního proudu
8. Mikroskopické a makroskopické modely, simulace dopravního proudu
9. Nelineární dynamické modely, jejich generické vlastnosti, důsledky nelinearit, nelineární fundamentální diagramy
10. Spontánní vznik kongescí a jejich chování v dopravním proudu
11. Možné způsoby vizualizace významných jevů v dopravním proudu
12. Simulace reálných dopravních situací
13. Ovlivňování a řízení dopravního proudu

Učební cíle

Teoretické základy dopravních dějů, teoretický aparát pro účinné řízení dopravy.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program D-P-E-SI (N) doktorský

  obor KDS , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program D-K-E-SI (N) doktorský

  obor KDS , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program D-P-C-SI (N) doktorský

  obor KDS , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program D-K-C-SI (N) doktorský

  obor KDS , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Předmět zkoumání teorie dopravy, pojmy, metodologický aparát 2. Dopravní systémy, pojmy teorie systémů 3. Dopravní sítě, aparát teorie grafů 4. Některé úlohy řešené v dopravní síti, používané algoritmy 5. Dopravní proud, základní charakteristiky dopravního proudu, fundamentální grafy 6. Kinematika dopravního proudu, rovnice kontinuity, vlnová rychlost 7. Stacionární modely dopravního proudu 8. Mikroskopické a makroskopické modely, simulace dopravního proudu 9. Nelineární dynamické modely, jejich generické vlastnosti, důsledky nelinearit, nelineární fundamentální diagramy 10. Spontánní vznik kongescí a jejich chování v dopravním proudu 11. Možné způsoby vizualizace významných jevů v dopravním proudu 12. Simulace reálných dopravních situací 13. Ovlivňování a řízení dopravního proudu