Detail předmětu

Teorie drážního svršku

FAST-DN61Ak. rok: 2022/2023

• Formou seminářů jsou studenti seznamování s teorií statického a dynamického návrhu a posouzení drážního svršku a kolejových konstrukcí. Důraz je kladen na problematiku zvyšování rychlostí a nápravových hmotností na stávajících tratích.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

8

Zajišťuje ústav

Ústav železničních konstrukcí a staveb (ZEL)

Prerekvizity

• Stavební mechanika, nelineární mechanika, dynamika stavebních konstrukcí, numerická matematika, fyzika.
• Konstrukce železničního svršku, kolejové konstrukce.

Osnovy výuky

1.-3. Úvod a příprava studované literatury.
4.-10. Semináře na zadané téma.
11.-13. Zpracování seminární práce se zadanou tématikou.

Učební cíle

Cílem předmětu je prohloubit znalosti studenta v oblasti teorie drážního svršku se zaměřením na téma disertační práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program D-P-E-SI (N) doktorský

  obor KDS , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program D-K-E-SI (N) doktorský

  obor KDS , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program D-P-C-SI (N) doktorský

  obor KDS , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program D-K-C-SI (N) doktorský

  obor KDS , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.-3. Úvod a příprava studované literatury. 4.-10. Semináře na zadané téma. 11.-13. Zpracování seminární práce se zadanou tématikou.