Detail předmětu

Specializovaný projekt (S-BZK)

FAST-BL055Ak. rok: 2022/2023

Předmět je koncipován jako podpůrný k vypracování bakalářské práce.
Individuální návrh konkrétního stavebního objektu nebo jeho části s betonovou nosnou konstrukcí pro občanské nebo průmyslové stavby.
Návrh nosného systému. Variantní řešení. Statická analýza. Dimenzování. Výkresová dokumentace.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Zajišťuje ústav

Ústav betonových a zděných konstrukcí (BZK)

Výsledky učení předmětu

Student získá tyto znalosti a dovednosti:
• Schopnost aplikovat z předešlého studia získané znalosti při návrhu betonových a zděných staveb.
• Schopnost správně analyzovat a řešit případně i zvláštní problémy týkající se obsahu bakalářské práce.

Prerekvizity

navrhování betonových konstrukcí, navrhování zděných konstrukcí

Učební cíle

Aplikovat z předešlého studia získané znalosti při návrhu betonových a zděných staveb.
Správně analyzovat a řešit případně i zvláštní problémy týkající se obsahu bakalářské práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

NILSON, Artur, DARWIN, David a DOLAN, Charles. Design of Concrete Structures. New York: McGraf-Hill, 2009. ISBN 978-0073293493.

(EN)

ČÍRTEK, Ladislav. Betonové konstrukce II. Konstrukce prutové a základové. Brno: VUT, 1999. ISBN 80-214-1543-6.

(CS)

ZICH, Miloš a BAŽANT, Zdeněk. Plošné betonové konstrukce, nádrže a zásobníky. Brno: CERM, 2010. ISBN 978-80-7204-693-5.

(CS)

Doporučená literatura

LORENZ, Karel. Zděné konstrukce. Praha: ČVUT, 1996. ISBN 80-01-00718-9.

(CS)

BAŽANT, Zdeněk, MELOUN Vladimír a KLUSÁČEK, Ladislav. Betonové konstrukce IV. Montované konstrukce pozemních staveb. Brno: VUT, 2003. ISBN 80-214-2444-3.

(CS)

KOŠATKA, Pavel, LORENZ, Karel, VAŠKOVÁ, Jitka. Zděné konstrukce 1. Praha: ČVUT, 2006.

(CS)

BALÁZS, György L. (Ed.) et al. Structural Concrete: Textbook on Behaviour, Design and Performance. Lausanne: International Federation for Structural Concrete (fib), 2009. ISBN 978-2-88394-091-81.

(EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, povinně volitelný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, povinně volitelný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Projekt

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.- 9. Vypracování části projektu se zaměřením na nosné betonové konstrukce občanských a průmyslových staveb. Konzultace. Korekce. 10. Prezentace a obhajoba vypracované části projektu. 11. Zhodnocení vypracované části projektu.