Detail předmětu

Vybrané statě z geotechniky

FAST-BF053Ak. rok: 2022/2023

- typy geomateriálů
- faktory ovlivňující vlastnosti geomateriálů,
- tuhost zemin (tuhost v oboru malých a velmi malých přetvoření, měření tuhosti zeminy v laboratoři)
- pevnost zemin (teorie kritických stavů)
- materiálové modely pro zeminy (lineárně elastický-ideálně plastický, elastoplastický)
- laboratorní zkoušky pro stanovení vstupních parametrů pro probírané materiálové modely
- modelování interakce plošného a hlubinného základu
- model pažící konstrukce

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Ústav geotechniky (GTN)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu - ekonomický a bezpečný návrh základových konstrukcí v různých geotechnických podmínkách. Seznámí se s konkrétními geotechnickými problémy. Dále se základními vlastnostmi hornin, klasifikací hornin a s podzemním urbanismem.

Prerekvizity

Vznik zemin, typy základových půd, inženýrskogeologický průzkum, pružnost a pevnost materiálů, základy stavební mechaniky a mechaniky zemin.

Osnovy výuky

1. Úvod do předmětu (základní pojmy, příklad aplikací).
2. Typy geomateriálů (zeminy, horniny, lehké materiály, geosyntetika - vlastnosti).
3. Korelace používané v geotechnické praxi.
4. Tuhost zemin.
5. Pevnost zemin (teorie kritických stavů).
6. Úvod do konstitučních vztahů - Lineárně elastický - ideálně plastický materiálový model.
7. Úvod do konstitučních vztahů - Elastoplastický materiálový model.
8. Pilotové základy (skupina pilot, zvednání).
9. Kombinovaný základ (plošný a pilotový).
10. Pažící konstrukce (zemní tlaky pro speciální případy, nestandarní tvary).
11. Monitoring geotechnický konstrukcí.

Učební cíle

Naučit studenty ekonomickému a bezpečnému návrhu základových konstrukcí, v různých geotechnických podmínkách. Seznámit studenty s konkrétními geotechnickými problémy. Dále se základními vlastnostmi hornin, klasifikací hornin a s podzemním urbanismem.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Masopust, J. Speciální zakládání staveb, 1. díl. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004, ISBN 80-214-2770-1. 

(CS)

Masopust, J. Speciální zakládání staveb, 2. díl. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2006, ISBN 80-7204-489-3.

(CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, povinně volitelný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, povinně volitelný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do předmětu (základní pojmy, příklad aplikací). 2. Typy geomateriálů (zeminy, horniny, lehké materiály, geosyntetika - vlastnosti). 3. Korelace používané v geotechnické praxi. 4. Tuhost zemin. 5. Pevnost zemin (teorie kritických stavů). 6. Úvod do konstitučních vztahů - Lineárně elastický - ideálně plastický materiálový model. 7. Úvod do konstitučních vztahů - Elastoplastický materiálový model. 8. Pilotové základy (skupina pilot, zvednání). 9. Kombinovaný základ (plošný a pilotový). 10. Pažící konstrukce (zemní tlaky pro speciální případy, nestandarní tvary). 11. Monitoring geotechnický konstrukcí.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Jednoduché příklady v programu GEO5. 2. Stanovení vlastností geomateriálů na základě korelací. 3. Cvičení v laboratoři - edometrická zkouška. 4. Cvičení v laboratoři - triaxiální zkouška (CD). 5. Cvičení v laboratoři - propustnost. 6. Srovnání probíraných materiálových modelů. 7. Návrh pilotvého základu dle různých návrhových teorií. 8. Návrh skupiny pilot. 9. Matematické modelování chování kombinovaného základu. 10. Matematické modelování pažící konstrukce. 11. Zápočet.