Detail předmětu

Prezentační dovednosti (MI)

FAST-NZB015Ak. rok: 2022/2023

Praktické osvojení prezentačních dovedností, teoretické seznámení s komplexní přípravou na prezentaci, prezentace obecného nebo odborného tématu ze stavebně technického oboru, poskytnutí individuální a skupinové zpětné vazby, umění dát efektivní zpětnou vazbu, zvyšování efektivnosti prezentací pro odbornou a laickou veřejnost, strukturace obsahu projevu s ohledem na faktory ovlivňující vnímání řečníka, znalost druhů neverbální komunikace, principy kvalitního mluveného projevu, efektivní úvod a závěr prezentace, osvojení prezentačního akademického jazyka, snaha stát se lepším prezentujícím.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Výsledky učení předmětu

Znalost etických principů a jejich souvislostí s podnikáním. Pochopení humanizační přeměny firemní kultury, osobnosti manažera i firemní strategie.

Prerekvizity

Předmět navazuje na znalosti a dovednosti získané ve středoškolském vzdělání, je vítán zájem o teorii prezentace, znalosti z obecné psychologie, zkušenosti z prezentování, pozorování prezentací jiných řečníků, motivace ke zkvalitnění vlastních prezentačních dovedností.

Osnovy výuky

1. Úvod do problematiky prezentačních dovedností. Výběr tématu mluvené prezentace.
2. Kritéria posuzování prezentací. Hodnotící protokoly. Tréma a relaxační techniky. Zvládání prezentační nervozity.
3. Emoční inteligence. Empatie a její význam v mezilidské a prezentační komunikaci. Práce s publikem.
4. Role sebepoznání a sebemonitorování při komunikaci. Kritika a pochvala v komunikaci. Mluvnická cvičení.
5. Základy neverbálního projevu a příprava prezentace. Rozbor nejčastějších chyb v projevu z hlediska neverbální komunikace.
6. Začínáme s prezentováním. Efektivní úvod a závěr.
7. Základy verbální komunikace. Hlasová příprava a řečnictví. Čeština v projevu. Prezentační akademický jazyk.
8. Typy prezentací (informační, přesvědčovací a improvizační) a jejich specifika. Prezentace výsledků pro odbornou a laickou veřejnost.
9. Softwarová podpora prezentací. Prezentační pomůcky a jejich vhodné použití. Vizuální prostředky, optimální práce s nimi.
10. Etika a společenská etiketa z pohledu prezentačních situací. Stát se lepším prezentujícím.
11. Specifika prezentací stavebně-inženýrských oborů. Tipy na správnou prezentaci. Rétorický trojúhelník.
12. Specifika týmových prezentací. Role jednotlivce v prezentační skupině.
13. Prezentace textového materiálu. Shrnutí poznatků.

Učební cíle

Orientace v předmětu, schopnost aplikovat získané znalosti, vědomosti a dovednosti v profesním i osobním životě.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

ŠIMURKA, David a kol. Mluvte jako mluvčí. David Šimurka. 2014. ISBN 978-80-260-5766-6.

(CS)

HUGHES, John a Andrew MALLETT. Successful Presentations Student. Oxford: Oxford University Press. 2012. ISBN 978-0-19-476835-1.

(EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-MI magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do problematiky prezentačních dovedností. Výběr tématu mluvené prezentace. 2. Kritéria posuzování prezentací. Hodnotící protokoly. Tréma a relaxační techniky. Zvládání prezentační nervozity. 3. Emoční inteligence. Empatie a její význam v mezilidské a prezentační komunikaci. Práce s publikem. 4. Role sebepoznání a sebemonitorování při komunikaci. Kritika a pochvala v komunikaci. Mluvnická cvičení. 5. Základy neverbálního projevu a příprava prezentace. Rozbor nejčastějších chyb v projevu z hlediska neverbální komunikace. 6. Začínáme s prezentováním. Efektivní úvod a závěr. 7. Základy verbální komunikace. Hlasová příprava a řečnictví. Čeština v projevu. Prezentační akademický jazyk. 8. Typy prezentací (informační, přesvědčovací a improvizační) a jejich specifika. Prezentace výsledků pro odbornou a laickou veřejnost. 9. Softwarová podpora prezentací. Prezentační pomůcky a jejich vhodné použití. Vizuální prostředky, optimální práce s nimi. 10. Etika a společenská etiketa z pohledu prezentačních situací. Stát se lepším prezentujícím. 11. Specifika prezentací stavebně-inženýrských oborů. Tipy na správnou prezentaci. Rétorický trojúhelník. 12. Specifika týmových prezentací. Role jednotlivce v prezentační skupině. 13. Prezentace textového materiálu. Shrnutí poznatků.