Detail předmětu

Kontrola a dokumentování stavebních procesů

FAST-NWB023Ak. rok: 2022/2023

Činnosti spojené s kontrolou výstavby, kontroly prováděné pracovníky výrobního podniku a stavebního dozoru, teorie měření, metodika sběru dat v terénu, postupy praktických zkoušek a ověřování kvality, vyhodnocování získaných výsledků, porovnání s platnými technickými normami, forma vyhodnocení zkoušek, prezentace získaných výsledků.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb (TST)

Prerekvizity

Požadovány jsou znalosti z oblasti technologie staveb, důležitá je znalost postupů provádění základních dílčích stavebních procesů a jejich návaznosti.

Osnovy výuky

1. Problematika kontroly stavebního procesu, související legislativa, provázanost ČSN, technologických předpisů a smlouvy o dílo, aplikace kontrolních a zkušebních plánů.
2. Teorie měřících postupů, fyzikální podstata digitálního měření neelektrických veličin.
3. Vstupní kontroly materiálů a připravenosti staveb.
4. Kontroly a zkoušky spojené s průběhem provádění zemních prací.
5. Kontroly při provádění vrchní hrubé stavby.
6. Kvalita prací vnitřních a dokončovacích.
7. Testy spojené s tepelnou ochranou budov.
8. Dokumentování průběhu provádění kontrol stavebních procesů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

JURÍČEK, Ivan. Kontrola kvality na stavbách. Eurostav, 2012. ISBN 9788089228331

(CS)

RUMANE, Abdul Razzak. Quality tools for managing construction projects. CRC Press, 2013. ISBN 9781466552142

(EN)

LÍZAL, Petr. Kontrola a dokumentace staveb, studijní opora, modul M01 až M04. FAST VUT, 2007. 

(CS)

PEŠTA, Jan. Diagnostika staveb : hydroizolace, termografie, blower door test, akustika. Praha: DEK a.s., 2017. 978-80-906119-1-7

(CS)

MOHAPL, Martin. A17 - Úvod do problematiky kontroly kvality provádění a vedení staveb dle principů trvale udržitelné výstavby. Brno : Národní stavební centrum, 2012. 978-80-87665-16-9

(CS)

MOHAPL, Martin. C4 - Kontrola kvality provádění a vedení staveb dle principů trvale udržitelné výstavby. Brno : Národní stavební centrum, 2012. 978-80-87665-34-3

(CS)

JARSKÝ, Č., MUSIL, F. a kol.. Příprava a realizace staveb. AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM Brno, 2003. ISBN 80-7204-282-3

(CS)

ATKINSON, George. Construction quality and quality standards: The European perspective. E & FN Spon, 1995. ISBN 9780419184904

(EN)

MATĚJKA, Zdeněk a ŠANDA, Václav. Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě . Informační centrum ČKAIT, 2006. ISBN 9788086769615

(CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-SIR magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Problematika kontroly stavebního procesu, související legislativa, provázanost ČSN, technologických předpisů a smlouvy o dílo, aplikace kontrolních a zkušebních plánů. 2. Teorie měřících postupů, fyzikální podstata digitálního měření neelektrických veličin. 3. Vstupní kontroly materiálů a připravenosti staveb. 4. Kontroly a zkoušky spojené s průběhem provádění zemních prací. 5. Kontroly při provádění vrchní hrubé stavby. 6. Kvalita prací vnitřních a dokončovacích. 7. Testy spojené s tepelnou ochranou budov. 8. Dokumentování průběhu provádění kontrol stavebních procesů.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Zásady zpracování výsledků měření a vyhodnocování dat, proškolení bezpečnosti práce. 2. Seznámení s mechanickými a digitálními měřidly (sběrnice, čidla), odečty a chyby měření. 3. Měření vlastností materiálů zabudovávaných konstrukcí, význam vstupní kontroly. 4. Vybrané praktické zkoušky spojené s procesem zemních prací. 5. Praktické kontroly při provádění vrchní hrubé stavby, geometrická přesnost konstrukcí. 6. Zjišťování vlastností podkladů a omítek, zjišťování vlhkosti zdiva. 7. Ověření kvality prací vnitřních a dokončovacích s důrazem na tepelnou ochranu budov. 8. Prezentace a kontrola zpracovaných zadání.