Detail předmětu

Výuka v terénu II

FAST-GE14Ak. rok: 2022/2023

Řešení praktických úloh z mapování, katastru nemovitostí. Měření a vyhodnocení polohopisu a výškopisu ve velkém měřítku. Praktické aplikace software VKM, MicroStation, GEUS a GROMA. Zaměření a vyřešení geometrických plánů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Výsledky učení předmětu

Studenti prakticky procvičí znalosti získané z cvičení a přednášek mapování a katastru nemovitosí, naučí se zmapovat polohopisně a výškopisně zadanou lokalitu, vyhotovit polohopisnou a výškopisnou mapu, v rámci katastru nemovitostí se naučí zaměřovat a vyhotovovat základní typy geometrických plánů.

Prerekvizity

Zacházení s totální stanicí a software VKM, MicroStation, GEUS a GROMA. Obsluha elektronických totálních stanic, ostatních geodetických přístrojů a geodetických programů, znalosti zejména z předmětů Mapování I, Mapování II, Katastr nemovitostí I, Počítačová grafika, Microstation, Geodézie I-III.

Učební cíle

Prakticky nacvičit znalosti získané z cvičení a přednášek mapování a katastru nemovitosí, naučit se zmapovat polohopisně a výškopisně zadanou lokalitu, vyhotovit polohopisnou a výškopisnou mapu, v rámci katastru nemovitostí naučit se zaměřovat a vyhotovovat základní typy geometrických plánů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Fišer Zdeněk, Vondrák Jiří: P01-Mapování I - průvodce předmětem. studijní opora VUT FAST v Brně, 2005. (CS)
Fišer Zdeněk, Vondrák Jiří: P01-Mapování II - průvodce předmětem. studijní opora VUT FAST v Brně, 2005. (CS)
Kutálek Stanislav: M02-Geometrický plán. studiní opora VUT FAST v Brně, 2005. (CS)
Fišer, Podstavek, Vondrák: M01-Výuka v terénu II. studijní opora VUT FAST v Brně, 2005. (CS)

Doporučená literatura

Český úřad zeměměřický a katastrální: Vyhláška č.26/2007 Sb.. Český úřad zeměměřický a katastrální, 2007. (CS)
Foral J., Vondrák J.: Geodetická příručka - část I, úhly, délky a výšky. Ing. Tomáš Šváb - GEFIS, Valašské Meziříčí, 2007. (CS)
Foral J., Kalvoda P., Kratochvíl R., Šváb T., Vondrák J.: Geodetická příručka, část II, výpočty, mapy, katastr nemovitostí, fotogrammetrie, GPS. Ing. Šváb Tomáš - GEFIS, Karafiátova 1313, Valašské Meziříčí, 2008. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-GK bakalářský

    obor GI , 2. ročník, letní semestr, povinný

  • Program B-K-C-GK bakalářský

    obor GI , 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Výuka v terénu

360 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Měření pro účely obnovy katastrálního operátu novým mapováním. 2. Účelové mapování, vyhotovení geodetického podkladu pro projekt. 3. Tachymetrické měření výškopisu a konstrukce profilů. 4. Vyhotovení geometrického plánu.