Detail předmětu

Specializovaný projekt (S-KDK)

FAST-BO054Ak. rok: 2022/2023

Předmět je zaměřen na získání rozšířených znalostí v rámci problematiky navrhování a posuzování nosných ocelových, dřevěných nebo spřažených ocelobetonových konstrukcí (např. způsoby řešení složitějších případů zatížení, spojů a detailů). Rovněž je zaměřen na širší zvládnutí zásad provádění, realizace a zakreslování ocelových, dřevěných a ocelobetonových konstrukcí.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Zajišťuje ústav

Ústav kovových a dřevěných konstrukcí (KDK)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne vypracování individuálního bakalářského projektu tím, že získá podrobnější znalostí o problematice z oblasti navrhování kovových nebo dřevěných konstrukcí.

Prerekvizity

- Znalosti stavební mechaniky, pružnosti a plasticity.
- Znalosti a principy navrhování nosných konstrukcí podle mezních stavů.
- Schopnosti sestavování výpočtových modelů jednoduchých halových objektů.
- Schopnosti stanovení a aplikace základních typů zatížení na konstrukce dle EC (zejm. vlastní tíha, sníh, vítr).
- Znalosti navrhování ocelových, dřevěných či ocelobetonových spřažených konstrukcí, včetně spojů a kotvení, dle EC.

Učební cíle

Získání podrobnějších znalostí o problematice z oblasti navrhování kovových nebo dřevěných konstrukcí zaměřené k tématu bakalářské práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

HOLICKÝ, Milan a Jana MARKOVÁ. Zásady navrhování stavebních konstrukcí: příručka k ČSN EN 1990. Praha: Pro Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) vydalo Informační centrum ČKAIT, 2007. Technická knižnice. ISBN 978-80-87093-27-6

MAREK, Pavel. Kovové konstrukce pozemních staveb. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1985


Doporučená literatura

DA SILVA, L. S., SIMÕES, R., GERVÁSIO, H. Design of Steel Structures. Berlin: ECCS – European Convention for Constructional Steelwork, 2016. ISBN 978-92-9147-134-8


Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, povinně volitelný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, povinně volitelný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Projekt

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.-2. Normativní podklady pro zatížení a posouzení. 3. Normativní podklady pro provádění a zakreslování. 4.-5. Řešení statického schématu, sestavování výpočtových modelů, stanovení a aplikace zatížení. 6.-7. Posouzení řešené konstrukce na základě aktuálně platných norem EC. 8.-9. Výběr a řešení vybraných směrných detailů a spojů řešené konstrukce. 10.-11. Výkresy dispozice a vybraných detailů konstrukce, včetně výpisu prvků. Technická zpráva. Montážní postup.