Detail předmětu

Ochlazování budov

FAST-BT055Ak. rok: 2022/2023

Účelem předmětu je seznámit studenty s problematikou chlazení pro potřeby klimatizace a základy chlazení pro uchovávání potravin.
V úvodu se zabývá základními pojmy termodynamiky a základy teorie chladicích oběhů. Stěžejní náplní předmětu jsou užívané druhy strojního chlazení,jejich klasifikace a hlavní části strojních chladicích oběhů. Chladiva a teplonosná média, vlastnosti a současné požadavky na ně. Strojovny chlazení. Příslušné normativy. Dalšími tématy jsou současné nové trendy v technice chlazení a energeticky úsporné způsoby chlazení, včetně akumulace chladu.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Ústav technických zařízení budov (TZB)

Výsledky učení předmětu

Studenti získají základní znalosti o systémech chlazení v budovách. Studenti budou schopni využít tyto znalosti pro volbu efektivních a návrh základních systémů chlazení budov.

Prerekvizity

Sdílení tepla, základy termodynamiky, větrání a klimatizace, dimenzování potrubních sítí, vzduchové systémy klimatizace, tvorba projektové dokumentace, útlum hluku

Osnovy výuky

1. Základy termodynamiky pro chlazení. Chladicí cykly.
2. Tepelná zátež budov. Projektová dokumentace.
3. Chladiva a sekundární látky pro chlazení
4. Koncové prvky vodních systémů chlazení
5. Zdroje chladu
6. Chladiče kapalin. Úprava vody pro chlazení.
7. Hydraulika chladicích soustav. Tepelné izolace v chlazení.
8. Chladicí stropy.
9. Chladicí zařízení jako provozní celky. Chladivové systémy split.
10. Chladírny a chlazení potravin.
11. Pasivní a alternativní chlazení budov.

Učební cíle

Základy chladicí techniky pro obory technických zařízení budov.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

CHYSKÝ, Jaroslav, 1993. Větrání a klimatizace. Vyd. 3., zcela přeprac. Praha: Česká Matice technická, 490 s. ISBN 80-901-5740-8.

(CS)
2021 ASHRAE Handbook -- Fundamentals (SI), 2021. Atlanta: ASHRAE. ISBN 978-1-947192-90-4. (EN)

2018 ASHRAE Handbook -- Refrigeration (SI), 2018. Atlanta: ASHRAE. ISBN 978-1-939200-98-3.

(EN)

Pohlmann. Taschenbuch der Kältetechnik: Grundlagen, Anwendungen, Arbeitstabellen und Vorschriften, 2010. 20., überarb. und erw. Auflage. Berlin: VDE-Verl., xix, 1203 s. ISBN 978-3-8007-3238-8.

(DE)

BREIDERT, Hans-Joachim, 2009. Projektierung von Kälteanlagen: Berechnung, Auslegung, Beispiele. Heidelberg: C.F. Müller, xviii, 435 s., [ 1 volná příl.]. ISBN 978-3-7880-7825-6.

(DE)

ULLRICH, Hans-Jürgen, 2000. Chladící technika: Díl II. 1. Praha: Svaz CHKT, 454 s. ISBN 80-238-5889-0.

(CS)

Doporučená literatura

2015 ASHRAE HANDBOOK Heating, Ventilating, and Air-Conditioning APPLICATIONS (SI), 2015. Atlanta: ASHRAE. ISBN 978-1-936504-94-7.

(EN)

2016 ASHRAE Handbook—HVAC Systems and Equipment (SI), 2016. Atlanta: ASHRAE. ISBN 978-1-939200-27-3.

(EN)

DVOŘÁK, Zdeněk, 1986. Základy chladící techniky. Praha: SNTL, 247 s.

(CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, povinně volitelný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, povinně volitelný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Základy termodynamiky pro chlazení. Chladicí cykly. 2. Tepelná zátež budov. Projektová dokumentace. 3. Chladiva a sekundární látky pro chlazení 4. Koncové prvky vodních systémů chlazení 5. Zdroje chladu 6. Chladiče kapalin. Úprava vody pro chlazení. 7. Hydraulika chladicích soustav. Tepelné izolace v chlazení. 8. Chladicí stropy. 9. Chladicí zařízení jako provozní celky. Chladivové systémy split. 10. Chladírny a chlazení potravin. 11. Pasivní a alternativní chlazení budov.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Chladicí oběhy. 2. Výpočet tepelné zátěže budovy. 3. Návrh indukčních jednotek/ jednotek fancoil – výkresová dokumentace. 4. Zdroj chladu a strojovna – var. A – výkresová dokumentace. 5. Zdroj chladu a strojovna – var. B – výkresová dokumentace. 6. Schéma zapojení chlazení 7. Návrh potrubní sítě – dimenzování potrubí, tepelné izolace v. č. 9 8. Chladicí stropy – návrh, koncepční řešení vybraných místností, studie v. č. 10 9. Split systémy – návrh pro vybrané místností, koncepční řešení, studie v. č. 11 10. Chlazení pro účely distribuce potravin – návrh chladírny, nebo mrazírny 11. Zápočet