Detail předmětu

Pozemní komunikace 2

FAST-BMA002Ak. rok: 2022/2023

Úvod do dopravy. Zpracování základní projektové dokumentace. Trasa pozemní komunikace a její prvky. Návrhové kategorie pozemních komunikací, návrhové prvky směrového a výškového vedení trasy a šířkové uspořádání koruny. Optimalizace trasy, vazba osy a nivelety, estetika návrhu. Hodnocení trasy pozemní komunikace, posouzení návrhu a volba variantních řešení, bezpečnosti a ekologické posouzení.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Ústav pozemních komunikací (PKO)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu získáním komplexního přehledu o systému zajišťování kvality v oboru pozemních komunikací, o jednotlivých technologiích a potřebných zařízeních a mechanismech používaných při stavbě, údržbě, opravách a recyklacích vozovek pozemních komunikací.

Prerekvizity

Návrh trasy pozemních komunikací, znalost používaných silničních materiálů a běžných konstrukcí vozovky.

Osnovy výuky

1. Síť pozemních komunikací a jejich vývoj.
2. Trasa pozemní komunikace, návrhové kategorie.
3. Směrové vedení trasy.
4. Výškové vedení trasy, klopení.
5. Příčné řezy, zemní práce, kubatury, hmotnice.
6. Odvodnění pozemních komunikací.
7. Propustky.
8. Křižovatky I.
9. Křižovatky II.
10. Objekty na pozemních komunikacích.
11. Bezpečnostní zařízení.
12. Bezpečnost a životní prostředí.

Učební cíle

Cílem předmětu je získání základních informací o materiálech pro stavbu vozovek, jejich použití do jednotlivých konstrukčních vrstev, systému zkoušení, technologických postupech stavby a údržby vozovek a dimenzování netuhých a tuhých vozovek.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-MI bakalářský, 3. ročník, letní semestr, povinný

  • Program BPC-SI bakalářský

    specializace K , 3. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Síť pozemních komunikací a jejich vývoj. 2. Trasa pozemní komunikace, návrhové kategorie. 3. Směrové vedení trasy. 4. Výškové vedení trasy, klopení. 5. Příčné řezy, zemní práce, kubatury, hmotnice. 6. Odvodnění pozemních komunikací. 7. Propustky. 8. Křižovatky I. 9. Křižovatky II. 10. Objekty na pozemních komunikacích. 11. Bezpečnostní zařízení. 12. Bezpečnost a životní prostředí.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Programy pro projektování. 2. Směrové řešení. 3. Výškové řešení. 4. Příčný řez, klopení. 5. Odvodnění. 6. Zadání kompletního projektu. 7. Křižovatka, křížení. 8. Zemní práce, kubatury. 9. Multikriteriální hodnocení variant. 10. Průvodní a technická zpráva 11. Práce na projektu 12. Práce na projektu 13. Práce na projektu