Detail předmětu

Navrhování komunikací s ohledem na bezpečnost a environment

FAST-NMA018Ak. rok: 2022/2023

Druhy dopravy v městských aglomeracích, principy navrhování městských komunikací s ohledem na bezpečnost, zklidňování dopravy v městských aglomeracích,používání uličního prostoru osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, zásady výstavby městských komunikace, využití druhotných materiálů při výstavbě městských komunikací, problematika dehtových pojiv, enviromentální aspekty dopravy ve městech, posudky EIA, protismykové vlastnosti vozovek, nehodovost, využití GIS, hlukové emise z dopravy, využití softwaru pro posouzení geometrických prvků, kapacity a bezpečnosti staveb z hlediska evakuace osob v krizových situacích, bezpečnostní aspekty provozování MHD, audit bezpečnosti a bezpečnostní inspekce.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Zajišťuje ústav

Ústav pozemních komunikací (PKO)

Prerekvizity

Znalosti z projektování a stavby silnic a dálnic, městských komunikací, technologie stavby.

Osnovy výuky

1. Druhy dopravy v městských aglomeracích.
2. Principy navrhování městských komunikací s ohledem na bezpečnost.
3. Zklidňování dopravy v městských aglomeracích.
4. Používání uličního prostoru osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
5. Zásady výstavby městských komunikací.
6. Využití druhotných materiálů při výstavbě městských komunikací, problematika dehtových pojiv.
7. Enviromentální aspekty dopravy ve městech, posudky EIA.
8. Protismykové vlastnosti vozovek, nehodovost, využití GIS.
9. Hlukové emise z dopravy.
10. Využití softwaru pro posouzení geometrických prvků, kapacity a bezpečnosti staveb z hlediska evakuace osob v krizových situacích.
11. Bezpečnostní aspekty provozování MHD.
12. Audit bezpečnosti.
13. Bezpečnostní inspekce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-MI magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Druhy dopravy v městských aglomeracích. 2. Principy navrhování městských komunikací s ohledem na bezpečnost. 3. Zklidňování dopravy v městských aglomeracích. 4. Používání uličního prostoru osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 5. Zásady výstavby městských komunikací. 6. Využití druhotných materiálů při výstavbě městských komunikací, problematika dehtových pojiv. 7. Enviromentální aspekty dopravy ve městech, posudky EIA. 8. Protismykové vlastnosti vozovek, nehodovost, využití GIS. 9. Hlukové emise z dopravy. 10. Využití softwaru pro posouzení geometrických prvků, kapacity a bezpečnosti staveb z hlediska evakuace osob v krizových situacích. 11. Bezpečnostní aspekty provozování MHD. 12. Audit bezpečnosti. 13. Bezpečnostní inspekce.