Detail předmětu

Stavební právo (G)

FAST-HZ51Ak. rok: 2022/2023

Systém práva českého státu. Stavební právo jako součást správního práva. Stavební zákon. Prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu. Právní úprava správních deliktů. Problematika vyvlastnění. Podnikání fyzických a právnických osob ve stavebnictví. Základní pracovněprávní vztahy.


Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Výsledky učení předmětu

Absolvováním předmětu získají studenti znalosti právní problematiky v oblasti stavebního práva.

Prerekvizity

Předmět navazuje na znalosti získané na střední škole a rozvíjí základní právní vědomí získané v 1.ročníku bakalářského studia.

Osnovy výuky

Přednášky:
1. Úvod do předmětu, základní právní pojmy.
2. Zařazení stavebního práva v systému správního práva. Stavební zákon, jeho obsah, zásady. Prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu.
3. Územní plánování, nástroje územního plánování.
4. Územní řízení, druhy územního rozhodnutí.
5. Stavební řád, ohlašování a povolování staveb, stavební řízení.
6. Autorizovaný inspektor.
7. Provádění staveb.
8. Užívání a odstraňování staveb.
9. Správní delikty.
10. Vyvlastnění.
11. Základní pracovněprávní vztahy, náležitosti pracovní smlouvy.
12. Živnostenský zákon.
13. Obchodní společnosti, jejich základní znaky, postavení společníků.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámení studentů s právním řádem České republiky se zaměřením na stavební zákon a jeho prováděcí předpisy.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Úplné znění: Stavební zákon a předpisy související. Autorizace ve výstavbě.. Osrava : Sagit, 2009.

Doporučená literatura

Štenglová, I.: Smlouvy ve výstavbě.. Praha : Prospektrum, 2005.
Kliková, A. a kol.: Stavební právo. Linde : Praha, 2007.
Marek, K. a Průcha, P.: Nové stavební právo. Právnická fakulta - Masarykova univerzita, 2007.
Úplné znění: Občanský a obchodní zákoník. Živnostenský zákon.. Ostrava : Sagit, 2009.
Úplné znění: Zákoník práce. Ostrava : Sagit, 2009.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-GK magisterský navazující

    obor GD , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný
    obor GD , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Přednášky: 1. Úvod do předmětu, základní právní pojmy. 2. Zařazení stavebního práva v systému správního práva. Stavební zákon, jeho obsah, zásady. Prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu. 3. Územní plánování, nástroje územního plánování. 4. Územní řízení, druhy územního rozhodnutí. 5. Stavební řád, ohlašování a povolování staveb, stavební řízení. 6. Autorizovaný inspektor. 7. Provádění staveb. 8. Užívání a odstraňování staveb. 9. Správní delikty. 10. Vyvlastnění. 11. Základní pracovněprávní vztahy, náležitosti pracovní smlouvy. 12. Živnostenský zákon. 13. Obchodní společnosti, jejich základní znaky, postavení společníků.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Právní předpisy veřejného stavebního práva. 2. Politika územního rozvoje ČR. 3. Práce s územním plánem. 4. Řešení konkrétních stavebních záměrů. 5. Prezentace studentů. 6. Prezentace studentů.