Detail předmětu

Management kvality staveb

FAST-BW054Ak. rok: 2022/2023

Obecné zásady a současné přístupy řízení stavebních procesů. Nástroje pro řízení stavebních procesů, regulátory a základní požadavky na kvalitu provádění dílčích stavebních procesů a stavebních objektů. Zásady a význam provádění kontroly stavební výroby. Obory a metody využívané při zajišťování kvality staveb, kontrola a hodnocení kvality stavebního díla v procesech hrubé stavby a v procesech vnitřních a dokončovacích. Základní prvky managementu kvality ve stavební firmě.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb (TST)

Výsledky učení předmětu

1.Tvorba základních dokumentů na stavbě: technologické předpisy, plány jakosti staveb, kontrolní a zkušební plány
2.Schopnost zabezpečit jakost v procesu přípravy staveb
3.Schopnost zabezpečit jakost v procesu stavební výroby
4.Pochopení rolí účastníků výstavby v procesu zabezpečení jakosti staveb

Prerekvizity

Základní znalosti stavebně technologických procesů a stavebních materiálů.

Osnovy výuky

1. Stavba - definice, základní požadavky na stavbu, dělení staveb, Životní cyklus stavby, Účastníci stavby a
jejich kompetence, Technologické etapy stavby, Znaky stavebních procesů
2. Management kvality zhotovitele stavby, Dokumentace zhotovitele stavby, Plán kvality stavby, technologické
předpisy, kontrolní a zkušební plány
3. Zabezpečení a kontrola kvality zemních procesů (vykopávky a nasypávky)
4. Zabezpečení a kontrola kvality zděných konstrukcí
5. Zabezpečení a kontrola kvality základových konstrukcí – zakládání + speciální zakládání
6. Zabezpečení a kontrola kvality při bednění, betonování a vyztužování stavebních konstrukci
7. Zabezpečení a kontrola kvality vybraných dokončovacích procesů
8. Zabezpečení a kontrola kvality vybraných dokončovacích procesů
9. Kontrola kvality betonových a zděných konstrukcí pomocí nedestruktivních zkušebních metod
10. Kontrola kvality stavebních konstrukcí pomocí statistických metod
11. Aplikace zabezpečení a kontroly kvality v stavební organizaci a na stavbě

Učební cíle

Seznámit studenta se základními pravidly řízení jakosti provádění staveb.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, povinně volitelný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, povinně volitelný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Stavba - definice, základní požadavky na stavbu, dělení staveb, Životní cyklus stavby, Účastníci stavby a jejich kompetence, Technologické etapy stavby, Znaky stavebních procesů 2. Management kvality zhotovitele stavby, Dokumentace zhotovitele stavby, Plán kvality stavby, technologické předpisy, kontrolní a zkušební plány 3. Zabezpečení a kontrola kvality zemních procesů (vykopávky a nasypávky) 4. Zabezpečení a kontrola kvality zděných konstrukcí 5. Zabezpečení a kontrola kvality základových konstrukcí – zakládání + speciální zakládání 6. Zabezpečení a kontrola kvality při bednění, betonování a vyztužování stavebních konstrukci 7. Zabezpečení a kontrola kvality vybraných dokončovacích procesů 8. Zabezpečení a kontrola kvality vybraných dokončovacích procesů 9. Kontrola kvality betonových a zděných konstrukcí pomocí nedestruktivních zkušebních metod 10. Kontrola kvality stavebních konstrukcí pomocí statistických metod 11. Aplikace zabezpečení a kontroly kvality v stavební organizaci a na stavbě

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do managementu stavebnictví, historické fáze vývoje 2. Technologické postupy a kontrolní a zkušební plány (KZP) pro zemní práce a základy 3. Technologické postupy a KZP pro hrubou stavbu - monolitické železobetonové konstrukce, zděné konstrukce 4. Technologické postupy a KZP pro hrubou stavbu - montované konstrukce 5. Technologické postupy a KZP pro zastřešení - šikmá střecha 6. Technologické postupy a KZP pro zastřešení - plochá střecha 7. Technologické postupy a KZP pro provádění příček a omítek 8. Technologické postupy a KZP pro provádění potěrů a podlah 9. Technologické postupy a KZP pro vnitřní kompletace 10. Technologické postupy a KZP pro úpravy povrchů 11. Zakončení předmětu, kompletace práce ve cvičení, zápočet