Detail předmětu

Odborný jazyk

FAST-NYB003Ak. rok: 2022/2023

Obsahem předmětu je výuka slovní zásoby a konverzace na témata v oboru Městské inženýrství.
Procvičování prezentačních dovedností, poslechu a četby s porozuměním s použitím odborných zdrojů v rámci daného oboru.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Prerekvizity

úroveň B1 dle CEFR v anglickém jazyce

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Materiály zpracované vyučující kurzu.

(EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-MI magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Studium na univerzitě; Obory stavebního inženýrství 2. Stavebně-inženýrská terminologie; Čísla a tvary 3. Stavební materiály; Vlastnosti materiálů 4. Typy budov; Základní konstrukční prvky 5. Části domu; Exteriér domu 6. Jak prezentovat v angličtině; Prezentační dovednosti 7. Veřejný sektor v ekonomice 8. Městské plánování; Veřejné prostory 9. Urbanismus; Doprava 10. Technická infrastruktura; Čištění odpadních vod 11. Udržitelný způsob života; Ekologické stavby 12. Stavební zákon a územní plánování 13. Stavební povolení; Opakování