Detail předmětu

Projektování v BIM 1

FAST-NUA015Ak. rok: 2022/2023

Projektování v BIM aplikaci.
Tvorba 3D modelu stavby.
Výkresová dokumentace generovaná z modelu.
Vizualizace budovy.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky (AIU)

Výsledky učení předmětu

Úvod do počítačového navrhování v architektuře a stavebnictví pomocí aplikace podporující technologii BIM (Revit Architecture, Archicad). Seznámení s BIM technologií a základními zásadami při tvorbě prostorového (3D) modelu, architektonických a konstrukčních prvků. Popis způsobu získávání informací (dat) z informačního modelu budovy, jejich vykazování a použití v realizovaném projektu. Tvorba pohledů, scén pro rendrování.

Prerekvizity

Základy práce v CAD systémech. Základy pozemního stavitelství.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet za aktivní práci ve cvičeních.

Osnovy výuky

1. Seznámení s programem, základy ovládání a jednoduchý komplexní model.
2. Rozčlenění modelu, stavíme první zdi.
3. Zdi podruhé – skladba, návaznosti, úpravy.
4. Netypické tvary stěn, otvory ve stěnách, zpevnění…
5. Dveře a okna vložení a popis.
6. Dveře a okna – rodiny a jejich úpravy.
7. Střechy.
8. Obvodové pláště – zavěšené fasády, členitá okna.
9. Terén a stafáž, vizualizace.
10.–11. Výkresová dokumentace.
12. Výkazy – tabulky místností, oken a dveří, materiálů…
13. Samostatná práce na vlastním modelu.

Učební cíle

Seznámení s BIM technologií a základními zásadami při tvorbě prostorového (3D) modelu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Doporučená literatura

NOVOTNÁ, Helena, Základy BIM I. – Revit Architecture, seznámení s programem, online učebnice 2021, ISBN 978-80-214-5023-3, https://web2014.fce.vutbr.cz/studium/materialy/BIM/Revit.html (CS)

ERHART, Daniel, Stavařův průvodce Revitem, Arkance systems 2022, ISBN: 978-80-907-7408-7

(CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-MI magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Seznámení s programem, základy ovládání a jednoduchý komplexní model. 2. Rozčlenění modelu, stavíme první zdi. 3. Zdi podruhé – skladba, návaznosti, úpravy. 4. Netypické tvary stěn, otvory ve stěnách, zpevnění… 5. Dveře a okna vložení a popis. 6. Dveře a okna – rodiny a jejich úpravy. 7. Střechy. 8. Obvodové pláště – zavěšené fasády, členitá okna. 9. Terén a stafáž, vizualizace. 10.–11. Výkresová dokumentace. 12. Výkazy – tabulky místností, oken a dveří, materiálů… 13. Samostatná práce na vlastním modelu.