Detail předmětu

Sběr a zpracování prostorových dat

FAST-DEB056Ak. rok: 2022/2023

U každé technologie je nutno si uvědomit tyto skutečnosti:
Konstrukce přístroje/systému, parametry použitých snímačů a měřících jednotek s ohledem na použití, přesnostní charakteristiky. Ekonomické a časové náklady. integrace s ostatními technologiemi.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

8

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Prerekvizity

Velmi dobré znalosti o výše zmíněných technologiích z bakalářského a magisterského studia.

Osnovy výuky

1. Polární metoda, automatizovaný sběr dat pro monitoring.
2. Globální navigační satelitní systémy.
3. Fotogrammetrické metody.
4. Laserové skenování.
5. Mobilní mapovací systémy.
6. Speciální systémy – distanční kamery, SLAM.
7. Metody zpracování geodetických dat.
8. Metody zpracování dat z laserových skenerů.
9. Metody zpracování fotogrammetrických dat.
10. Nástroje na analýzu výsledků, vyhledání odlehlých měření.
11.–13. Konzultace pro aktuální témata a zpracování výběrového souboru dat.
a kvality výsledného modelu, předávka výsledků

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Riveiro, B., Lindenbergh, R.: Laser Scanning, Taylor&Francis, 2021

(EN)

Yihua Hu, Theory and technology of laser imaging based target detection, Springer-Verlag GmbH, 2017

(EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DPA-GK doktorský, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DKA-GK doktorský, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DPC-GK doktorský, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DKC-GK doktorský, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Polární metoda, automatizovaný sběr dat pro monitoring. 2. Globální navigační satelitní systémy. 3. Fotogrammetrické metody. 4. Laserové skenování. 5. Mobilní mapovací systémy. 6. Speciální systémy – distanční kamery, SLAM. 7. Metody zpracování geodetických dat. 8. Metody zpracování dat z laserových skenerů. 9. Metody zpracování fotogrammetrických dat. 10. Nástroje na analýzu výsledků, vyhledání odlehlých měření. 11.–13. Konzultace pro aktuální témata a zpracování výběrového souboru dat. a kvality výsledného modelu, předávka výsledků