Detail předmětu

Soudní inženýrství – obecná metodika

FAST-DVB076Ak. rok: 2022/2023

Znalecká činnost (historie, současné předpisy, subjekty vykonávající znaleckou činnost).
Výkon znalecké činnosti:
- prvotní znalecké úkony, podíl znalce při zajištění důkazu, skladba znaleckého posudku a expertízy,
- systémové komplexní pojetí posudku a expertízy (systémová analýza děje, matice hypotéz, matice stop, matice odrazu, matice korespondence poškození, aplikace zákonů logiky, presumpce neviny v aplikaci do technické analýzy),
- metody soudně znalecké analýzy (metoda zpětného odvíjení děje, metoda zužování mezí, analýza dějů v čase a prostoru, soudně inženýrská komparace, analýza havárií),
- aplikace předpisů ve znaleckém posudku, pravděpodobnost při znaleckém posuzování,
- specifika znalecké činnosti v jednotlivých druzích řízení (trestní, občanskoprávní, správní),
- týmová práce při znalecké analýze,
- praxe znalecké činnosti, vady znaleckých posudků.
Úvod do speciálních metodik soudního inženýrství (stavebnictví, strojírenství, analýza silničních nehod, oceňování majetku, stanovení výše majetkové újmy).

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

8

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Výsledky učení předmětu

Systematická znalost předmětu Soudní inženýrství a praktická dovednost aplikace řešení negativních jevů v inženýrské praxi.

Prerekvizity

Zvláštní vstupní znalosti nejsou požadovány.

Korekvizity

Nejsou.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Individuální skupinové konzultace a nepravidelné semináře s cílem zpracovat samostatné zadání ze stěžejních částí učiva předmět

Způsob a kritéria hodnocení

Znalosti a dovednosti získané ve výuce budou ověřeny na teoretických a praktických dovednostech při řešení praktických otázek týkající se posuzování negativních jevů, vypracování vzorového znaleckého posudku zapadajícího do oblasti studia a pod.

Osnovy výuky

1. Znalecká činnost (historie, současné předpisy, subjekty vykonávající znaleckou činnost).
2. Prvotní znalecké úkony, podíl znalce při zajištění důkazu.
3. Skladba znaleckého posudku a expertízy.
4. Systémové komplexní pojetí posudku a expertízy (systémová analýza děje, matice hypotéz, matice stop, matice odrazu, matice korespondence poškození.
5. Aplikace zákonů logiky v soudním inženýrství, presumpce neviny v aplikaci do technické analýzy.
6. Metody soudně znalecké analýzy (metoda zpětného odvíjení děje, metoda zužování mezí, analýza dějů v čase a prostoru, soudně inženýrská komparace, analýza havárií).
7. Aplikace předpisů ve znaleckém posudku, pravděpodobnost při znaleckém posuzování.
8. Specifika znalecké činnosti v jednotlivých druzích řízení (trestní, občanskoprávní, správní).
9. Týmová práce při znalecké analýze.
10. praxe znalecké činnosti, vady znaleckých posudků.
11. Úvod do speciálních metodik soudního inženýrství – posuzování příčin vad a poruch, znalecká činnost ve stavebnictví.
12. Znalecká činnost ve strojírenství, analýza silničních nehod.
13. Oceňování majetku, stanovení výše majetkové újmy.

Pracovní stáže

Pracovní stáže jsou doporučeny ve znaleckých kancelářích, nebo znaleckých ústavech.

Učební cíle

Právní úprava a způsob výkonu znalecké činnosti po 1.1. 2021, vztah k Soudnímu inženýrství.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizované požadavky garanta předmětu.

Doporučené volitelné složky programu

Nejsou.

Základní literatura

BRADÁČ, A. a kol.: Soudní inženýrství, Akademické nakladatelství CERM, Brno 1999

(CS)

BRADÁČ, A. a kol. (Vémola): Soudní znalectví ve vybraných technických a ekonomických oborech po 1. 1. 2021, Akademické nakladatelství CERM, Brno 2021

(CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DPA-E doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DKA-E doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DPC-E doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DKC-E doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Znalecká činnost (historie, současné předpisy, subjekty vykonávající znaleckou činnost). 2. Prvotní znalecké úkony, podíl znalce při zajištění důkazu. 3. Skladba znaleckého posudku a expertízy. 4. Systémové komplexní pojetí posudku a expertízy (systémová analýza děje, matice hypotéz, matice stop, matice odrazu, matice korespondence poškození. 5. Aplikace zákonů logiky v soudním inženýrství, presumpce neviny v aplikaci do technické analýzy. 6. Metody soudně znalecké analýzy (metoda zpětného odvíjení děje, metoda zužování mezí, analýza dějů v čase a prostoru, soudně inženýrská komparace, analýza havárií). 7. Aplikace předpisů ve znaleckém posudku, pravděpodobnost při znaleckém posuzování. 8. Specifika znalecké činnosti v jednotlivých druzích řízení (trestní, občanskoprávní, správní). 9. Týmová práce při znalecké analýze. 10. praxe znalecké činnosti, vady znaleckých posudků. 11. Úvod do speciálních metodik soudního inženýrství – posuzování příčin vad a poruch, znalecká činnost ve stavebnictví. 12. Znalecká činnost ve strojírenství, analýza silničních nehod. 13. Oceňování majetku, stanovení výše majetkové újmy.