Detail předmětu

Doprava ve městech

FAST-NMB013Ak. rok: 2022/2023

Předmět je zaměřen na detailní rozbor všech problémů městských komunikací s prioritou tvorby komunikační sítě a návrhových prvků městských komunikací. Zvláštní pozornost se věnuje rozboru projektové dokumentace jednotlivých kategorií městských komunikací. Část je věnována problematice hromadné přepravy osob, údržbě městských komunikací a správnímu členění. Bude zpracován semestrální projekt zahrnující jak koncepční práce tvorby sítě, tak i vlastní projektovou činnost v městském prostředí. Předpokládá se exkurze do městských kanceláří zabývajících se problematikou městských komunikací – Útvar hlavního architekta a Brněnských komunikací. Důraz bude kladen na prvky bezpečnosti silničního provozu.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Ústav pozemních komunikací (PKO)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu, seznámí se s problematikou tohoto kurzu a procvičí si získané znalosti a dovednosti.

Prerekvizity

Základní znalosti z dopravního inženýrství a projektování silnic a dálnic, městských komunikací, zvládnutí práce na PC v programu Civil 3D

Osnovy výuky

1. Tvorba komunikační sítě.
2. Návrhové prvky městských komunikací – detailní rozbor ČSN 736110.
3. Kategorizace městských komunikací dle norem států EU a porovnání s ČSN 736110.
4. Parkoviště – základní charakteristiky, návrhové prvky.
5. MHD – koncepce, provoz.
6. IDS – integrovaný dopravní systém.
7.–8. Hromadné garáže.
9.–10. Odvodnění komunikací.

Učební cíle

Detailní rozbor všech problémů městských komunikací, městská hromadná doprava, údržba městských komunikací, plánování a návrh městské přepravní sítě.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-MI magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program NPC-SIK magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Tvorba komunikační sítě. 2. Návrhové prvky městských komunikací – detailní rozbor ČSN 736110. 3. Kategorizace městských komunikací dle norem států EU a porovnání s ČSN 736110. 4. Parkoviště – základní charakteristiky, návrhové prvky. 5. MHD – koncepce, provoz. 6. IDS – integrovaný dopravní systém. 7.–8. Hromadné garáže. 9.–10. Odvodnění komunikací.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Jedná se celkem o 8 týdnu výuky. Na cvičení budou prohlubovány znalosti v programu Civil 3D a bude vytvářena jednoduchá mimoúrovňová křižovatka do zadaného mapového podkladu. Na cvičeních bude návrh postupně konzultován.