Detail předmětu

Městské komunikace

FAST-BMA003Ak. rok: 2022/2023

Seznámení s problematikou městských komunikací od koncepce městských sítí po projektování městských komunikací. První část předmětu bude věnována historickým vývojům urbanistických sídel a tím i městských komunikací a komunikačním systémům v zastavěných oblastech. Dále formulaci pojmu městské komunikace s definicí a rozdělením do kategorií. K jednotlivým kategoriím budou přiřazeny základní návrhové parametry. V kapitole křižovatky městských komunikací budou naznačeny základní druhy městských křižovatek a způsob jejich řešení. Jedná se o křižovatky úrovňové i mimoúrovňové. Zvláštní část bude věnována nadřazeným komunikačním sítím. Poslední část bude věnována moderním trendům v dopravním inženýrství- humanizaci městského prostředí. S tímto je spojen pojen zklidňování dopravy v určitých lokalitách městských sídelních útvarů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Ústav pozemních komunikací (PKO)

Výsledky učení předmětu

Student je schopný navrhnout dopravní řešení v městském prostředí v jednoduchých podmínkách. K tomu zvládne podrobnou projektovou dokumentaci. Umí navrhnout úrovňové i mimoúrovňové křižovatky a posoudit provoz na nich. Jsou schopni posoudit alternativní řešení.

Prerekvizity

Základní znalosti z technologie dopravních staveb a projektování silnic a dálnic, zvládnutí práce na PC (Acad…)

Osnovy výuky

1. Úvod do MK, urbanistická struktura sídelních útvarů a velkých měst. Funkční třídy MK.
2. Šířkové uspořádání městských komunikací.
3. Vzorové příčné řezy – detaily
4. Návrhové prvky místních komunikací dle ČSN 73 6110 z ledna 2006.
5. Úrovňové křižovatky.
6. Sjezdy, místa ležící mimo vozovku, výhybny, obratiště a účelové komunikace ve městě.
7. Okružní křižovatky a jejich využití a použití dle našich a zahraničních předpisů.
8. Přechody pro chodce a místa pro přecházení.
9. Vyhláška 398/2009 a úpravy městských komunikací dle této vyhlášky.
10. Návrh parkovacích ploch, zastávek BUS a MHD.
11. Navrhování dopravního zklidňování, pěších zón, veřejných prostor a obytných zón.
12. Návrh stezek pro cyklisty.
13. Základní informace dopravní inženýrství.

Učební cíle

Seznámení s problematikou městských komunikací od koncepce městských sítí po projektování městských komunikací.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-MI bakalářský, 4. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program BPC-SI bakalářský

    specializace K , 4. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do MK, urbanistická struktura sídelních útvarů a velkých měst. Funkční třídy MK. 2. Šířkové uspořádání městských komunikací. 3. Vzorové příčné řezy – detaily 4. Návrhové prvky místních komunikací dle ČSN 73 6110 z ledna 2006. 5. Úrovňové křižovatky. 6. Sjezdy, místa ležící mimo vozovku, výhybny, obratiště a účelové komunikace ve městě. 7. Okružní křižovatky a jejich využití a použití dle našich a zahraničních předpisů. 8. Přechody pro chodce a místa pro přecházení. 9. Vyhláška 398/2009 a úpravy městských komunikací dle této vyhlášky. 10. Návrh parkovacích ploch, zastávek BUS a MHD. 11. Navrhování dopravního zklidňování, pěších zón, veřejných prostor a obytných zón. 12. Návrh stezek pro cyklisty. 13. Základní informace dopravní inženýrství.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Harmonogram je vždy novelizován na začátku semestru.