Detail předmětu

Životní prostředí a projektování pozemních komunikací

FAST-DM63Ak. rok: 2022/2023

Silniční doprava má výrazný podíl na znečišťování životního prostředí (exhalace, hluk, skleníkové plyny) a proto je třeba i při návrhu silničních komunikací tyto negativní vlivy co nejvíce eliminovat.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

8

Zajišťuje ústav

Ústav pozemních komunikací (PKO)

Prerekvizity

Kompletní návrh trasy pozemních komunikací, výpočet a vytyčení geometrie pozemních komunikací, znalost používaných silničních materiálů a běžných konstrukcí vozovky. Znalost hodnocení vlivu staveb na životní prostředí.

Osnovy výuky

1.-3. Úvod a příprava studované literatury
4.-10. Semináře na zadané téma
11.-13. Zpracování seminární práce na zadanou tématiku

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty dopady dopravy na žívotní prostředí. Způsoby jeho řešení včetně platných právních předpisů a technických norem.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program D-P-E-SI (N) doktorský

  obor KDS , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program D-K-E-SI (N) doktorský

  obor KDS , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program D-P-C-SI (N) doktorský

  obor KDS , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program D-K-C-SI (N) doktorský

  obor KDS , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.-3. Úvod a příprava studované literatury 4.-10. Semináře na zadané téma 11.-13. Zpracování seminární práce na zadanou tématiku