Detail předmětu

Teorie a praxe architektonického navrhování

FAST-NGB058Ak. rok: 2022/2023

Přehled vybraných obecně platných principů architektonické teorie s důrazem na vnímání architektury nezávisle na době jejího vzniku. Analytická a kritická reflexe teoretických poznatků spolu s dosavadními vlastními zkušenostmi s architektonickým navrhováním pomohou studentům při uvědomění si, hledání a vytváření individuálního přístupu ke koncipování architektonického projektu.
Orientace ve světě tvarů, prostorů a dalších vybraných obecně platných principů, které tvoří podstatu vnímání architektury nezávisle na historickém období a stylu. Prezentace různých přístupů k architektonickému navrhování. Využití těchto poznatků k vytváření vlastního individuálního přístupu ke koncipování architektonického projektu. Seminární výuka bude zaměřena na aplikaci teoretických poznatků z přednášek při práci na analytických materiálech na vybrané téma, na jejich prezentaci a rozbor. Výstupem bude seminární práce.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Ústav architektury (ARC)

Výsledky učení předmětu

Student pomocí analytické a kritické reflexe obecně platných poznatků architektonické teorie spolu se zkušenostmi z architektonického navrhování si vytvoří svůj individuální přístup ke koncipování architektonického projektu.

Prerekvizity

Absolvovaná ateliérová výuka v bakalářském stupni studia a Odborná praxe v 1. ročníku magisterského studia.

Osnovy výuky

1. Vnímání architektury: místo, funkce, konstrukce, prostor, forma a hmota; dívat se, poslouchat, cítit, dotýkat se a procházet architekturou; zákony vidění.
2. Řád a chaos v architektuře: řád a chaos; geometrie a geometrická psychologie; koherence a kontrast; stejnorodost, hierarchie, stupňování; pravidelnost a nepravidelnost; jednoduchost a složitost.
3. Míra a rovnováha: antropometrie a architektura; rozměry a proporce; zlatý řez; modulor; problematické uplatnění proporcí v projektu; rovnováha symetrická – princip estetický respektive princip konstrukční; rovnováha asymetrická.
4. Městská struktura a objekt: městská struktura; významné budovy; kompozice objektu – artikulace respektive kontinuita; objekt – plochy, nároží,…; prostorovost objektů; vztahy mezi objekty.
5. Prostor: prvky definující prostor; hloubka prostoru; hustota prostoru; otevření prostoru; řazení prostorů; pronikání prostorů; seskupování prostorů; organizace prostorů.
6. Světlo a stín: kvantita a kvalita světla; světlo a prostor; světlo – prostor; světlo – objekt; světlo řad světelných objektů; plochy, které dávají světlo; stín; horní osvětlení; podlaha – stěny – strop.
7. Místo: od prostoru k místu; krajina – místo; hranice mezi interiérem a exteriérem; orientace a pohyb; dynamika pohybu; genius loci.
8. Forma a hmota: pravdivost a klam; materiály; tvar a hmota – tloušťka, textura, nosná konstrukce; výplňová konstrukce.
9. Projekt: historický vývoj; atributy zvládnutého projektu; legislativa; Vittorio Gregotti – 10 dobrých rad.
10. Kenneth Frampton – Kritický regionalismus. Architektura Ticina: Mario Botta; Luigi Snozzi; Aurelio Galfetti; Livio Vacchini; Tita Carloni.
11. Architektura a umění: architektura a výtvarné umění; architektura a hudba; architektura a odborná kritika.
12. Architektonická praxe. Teoretické texty a eseje k tématu. (autoři: Herbert Bangs; Dietmar Steiner; Steven Holl).
13. Závěr: diskuse nad možnostmi aplikace získaných poznatků v praxi.

Učební cíle

Analytická a kritická reflexe obecně platných poznatků architektonické teorie spolu se zkušenostmi z architektonického navrhování jako východisko k utváření vlastního přístupu k architektonickému projektu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-ARS magisterský navazující

    specializace ARA , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
    specializace ARP , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Vnímání architektury: místo, funkce, konstrukce, prostor, forma a hmota; dívat se, poslouchat, cítit, dotýkat se a procházet architekturou; zákony vidění. 2. Řád a chaos v architektuře: řád a chaos; geometrie a geometrická psychologie; koherence a kontrast; stejnorodost, hierarchie, stupňování; pravidelnost a nepravidelnost; jednoduchost a složitost. 3. Míra a rovnováha: antropometrie a architektura; rozměry a proporce; zlatý řez; modulor; problematické uplatnění proporcí v projektu; rovnováha symetrická – princip estetický respektive princip konstrukční; rovnováha asymetrická. 4. Městská struktura a objekt: městská struktura; významné budovy; kompozice objektu – artikulace respektive kontinuita; objekt – plochy, nároží,…; prostorovost objektů; vztahy mezi objekty. 5. Prostor: prvky definující prostor; hloubka prostoru; hustota prostoru; otevření prostoru; řazení prostorů; pronikání prostorů; seskupování prostorů; organizace prostorů. 6. Světlo a stín: kvantita a kvalita světla; světlo a prostor; světlo – prostor; světlo – objekt; světlo řad světelných objektů; plochy, které dávají světlo; stín; horní osvětlení; podlaha – stěny – strop. 7. Místo: od prostoru k místu; krajina – místo; hranice mezi interiérem a exteriérem; orientace a pohyb; dynamika pohybu; genius loci. 8. Forma a hmota: pravdivost a klam; materiály; tvar a hmota – tloušťka, textura, nosná konstrukce; výplňová konstrukce. 9. Projekt: historický vývoj; atributy zvládnutého projektu; legislativa; Vittorio Gregotti – 10 dobrých rad. 10. Kenneth Frampton – Kritický regionalismus. Architektura Ticina: Mario Botta; Luigi Snozzi; Aurelio Galfetti; Livio Vacchini; Tita Carloni. 11. Architektura a umění: architektura a výtvarné umění; architektura a hudba; architektura a odborná kritika. 12. Architektonická praxe. Teoretické texty a eseje k tématu. (autoři: Herbert Bangs; Dietmar Steiner; Steven Holl). 13. Závěr: diskuse nad možnostmi aplikace získaných poznatků v praxi.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.-12. Analýzy pro vlastní individuální texty a eseje k danému tématu. 13. Konečné hodnocení výsledků práce.