Detail předmětu

Environmentální systémy výroby a užití staviv

FAST-DJB052Ak. rok: 2022/2023

Ekosystémy, obnovitelné zdroje energie. Environmentální politika a legislativa ČR a EU, harmonizace. Vliv stavebního průmyslu na ovzduší, vodní zdroje, půdu a těžbu neobnovitelných zdrojů surovin. Posuzování vlivu staveb na životní prostředí. Energetická a materiálová náročnost technologií stavebních hmot. Energetická úspornost pozemních staveb. Průmyslové odpady, jejich využití ve výrobě stavebních hmot. Stavební odpady, technologie jejich recyklace. Životní cyklus stavebních výrobků, legislativní a ekonomické bariéry jejich recyklace. Požadavky na technické a environmentální vlastnosti stavebních výrobků, ekotoxikologie, odpovědnost výrobců, ochrana spotřebitelů. Integrované systémy environmentálního managementu a systémů řízení jakosti a bezpečnosti ve stavebnictví.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

8

Zajišťuje ústav

Ústav technologie stavebních hmot a dílců (THD)

Prerekvizity

Všeobecný přehled a znalosti z oblasti ekologie ve stavebnictví se zaměřením na stavební materiály a technologie, rámcová znalost systémové normy environmentálního managementu.

Osnovy výuky

1. Ekosystémy, obnovitelné zdroje energie.
2. Environmentální politika a legislativa ČR a EU, harmonizace norem.
3. Vliv stavebního průmyslu na ovzduší, vodní zdroje, půdu a těžbu neobnovitelných zdrojů surovin.
4. Posuzování vlivu staveb na životní prostředí.
5. Energetická a materiálová náročnost technologií stavebních hmot.
6. Energetická úspornost pozemních staveb.
7. Průmyslové odpady, jejich využití ve výrobě stavebních hmot.
8. Stavební odpady, technologie jejich recyklace.
9. Životní cyklus stavebních výrobků, legislativní a ekonomické bariéry jejich recyklace.
10. Požadavky na technické vlastnosti stavebních výrobků.
11. Požadavky na a environmentální vlastnosti stavebních výrobků, ekotoxikologie.
12. Odpovědnost výrobců a ochrana spotřebitelů.
13. Integrované systémy environmentálního managementu a systémů řízení jakosti a bezpečnosti ve stavebnictví.

Učební cíle

Vyjasnění souvislostí spojených s celým životním cyklem stavebních výrobků, s důrazem na trvalou potřebu snižování ekologické zátěže ve stavebnictví. Vědomí návazností projekce a správného návrhu stavebních materiálů v konstrukcích s ohledem na ekologické požadavky při jejich interakci s okolím. Získání přehledu v oblasti environmentálních a ekonomických aspektů ve využívání sekundárních surovin. Systémový přístup k řešení otázek jakosti a environmentu výroby a použití stavebních materiálů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

BERGE, Bjørn The Ecology of Building Materials. Elsevier, 2009. ISBN 978-1856175371. (EN)
GRAHAM, Peter Building Ecology: First Principles For a Sustainable Built Environment. Blackwell Science Ltd., 2002. ISBN 10:0632064137. (EN)

ČSN EN ISO 14001:2016 - Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem pro použití

(CS)
ČSN ISO 14025:2006 - Environmentální značky a prohlášení - Environmentální prohlášení typu III - Zásady a postupy (CS)

ČSN EN ISO 14044:2006 - Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Požadavky a směrnice

(CS)

ČSN EN ISO 14044:2006 - Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Požadavky a směrnice

(EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DKC-M doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DPC-M doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DKA-M doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DPA-M doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Ekosystémy, obnovitelné zdroje energie. 2. Environmentální politika a legislativa ČR a EU, harmonizace norem. 3. Vliv stavebního průmyslu na ovzduší, vodní zdroje, půdu a těžbu neobnovitelných zdrojů surovin. 4. Posuzování vlivu staveb na životní prostředí. 5. Energetická a materiálová náročnost technologií stavebních hmot. 6. Energetická úspornost pozemních staveb. 7. Průmyslové odpady, jejich využití ve výrobě stavebních hmot. 8. Stavební odpady, technologie jejich recyklace. 9. Životní cyklus stavebních výrobků, legislativní a ekonomické bariéry jejich recyklace. 10. Požadavky na technické vlastnosti stavebních výrobků. 11. Požadavky na a environmentální vlastnosti stavebních výrobků, ekotoxikologie. 12. Odpovědnost výrobců a ochrana spotřebitelů. 13. Integrované systémy environmentálního managementu a systémů řízení jakosti a bezpečnosti ve stavebnictví.