Detail předmětu

Technologie rekonstrukcí

FAST-NWA028Ak. rok: 2022/2023

Stavebně technické průzkumy staveb, technická dokumentace staveb a návrh technologických postupů při rekonstrukcích s ohledem na výsledky průzkumů, sanace základových konstrukcí z hlediska jejich únosnosti, odstraňování vlhkosti v objektech, sanace a zpevňování nosných svislých a vodorovných konstrukcí, rekonstrukce dřevěných krovů, panelových objektů, nejpoužívanější metody a jejich ekonomické vyhodnocení, rekonstrukce památkových objektů a nejčastější rizikové faktory při návrhu technologických postupů, příklady realizovaných rekonstrukcí formou prezentace fotodokumentace realizovaných staveb a exkurze na stavbu s prováděnou rekonstrukcí.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb (TST)

Prerekvizity

Předpokládají se znalosti z technologie stavebních procesů u nově budovaných staveb, základní znalosti ze statiky stavebních konstrukcí, vlastností stavebních materiálů a tvorba rozpočtu pro novostavbu.

Osnovy výuky

1. Stavebně technický průzkum staveb a způsob jeho dokumentování.
2. Technická dokumentace pro rekonstrukce staveb a zásady návrhu technologických postupů při rekonstrukcích.
3. Sanace základových konstrukcí z hlediska jejich únosnosti.
4. Způsoby a postupy při odstraňování vlhkosti v objektech.
5. Sanace a zpevňování nosných svislých a vodorovných konstrukcí.
6. Návrhy oprav a rekonstrukcí dřevěných krovů, způsoby provádění výměn vadných prvků krovů.
7. Rekonstrukce panelových objektů - obvodové pláště, střecha, balkóny, lodžie a ostatní předložené konstrukce.
8. Rekonstrukce panelových domů - vnitřní dispozice, bytová jádra, vnitřní instalace.
9. Rekonstrukce památkově chráněných objektů, historické stavební materiály a materiály vhodné pro rekonstrukce.
10. Příklady realizovaných rekonstrukcí stavebních objektů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

VLČEK, Milan. Poruchy a rekonstrukce staveb. Brno:Era, 2006. ISBN 80-7366-073-3

(CS)
ŠKABRADA, Jiří. Konstrukce historických staveb. Argo, 2003. ISBN80-7203-548-7 (CS)
ČERMÁK, František a Dimitrij PUME. Průzkumy a opravy stavebních konstrukcí. Praha: ABF:ARCH, 1993.  (CS)
VAŠEK, Milan. Havárie, poruchy a rekonstrukce-dřevěné a ocelové konstrukce. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3526-9 (CS)
WITZANY, Jiří. Poruchy a rekonstrukce zděných budov. Praha: ČKAIT, 1999. ISBN 80-902697-5-3 (CS)

Doporučená literatura

SEVERIN,Ondřej. Stavba domu v praxi /Díl I-náčrty,stavební plány,provedení stavby domu ze 30.let. Grada Publishing,spol.s .r.o., 2002. ISBN 80-247-0262-2 (CS)

ŠTUMPA, Bohumil, Ondřej ŠEVCŮ a Jiří LANGNER. 100 osvědčených stavebních detailů - klempířství a pokrývačství. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-3572-6

(CS)

HOŠEK, Jiří a Ludvík LOSOS. Historické omítky - průzkumy, sanace, typologie. Praha: Grada Publishing, 2007.
ISBN 978-80-247-1395-3

(CS)

 

BUCHER, Ward. Dictionary of building preservation. John Wiley & Sons Inc, 1996. ISBN 0471144134

(EN)

ŠTEFEK, Zdeněk, ZEJDA, Pavel a KUPILÍK, Václav. Spodní stavba historických budov. Praha: Grada Publishing, 2016. ISBN 978-80-271-9475-9.

(CS)

PERLÍK, Martin. Rekonstrukce rodinného domu. Praha: Grada Publishing, 2017. ISBN 978-80-271-0416-1.

(CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-SIR magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Stavebně technický průzkum staveb a způsob jeho dokumentování. 2. Technická dokumentace pro rekonstrukce staveb a zásady návrhu technologických postupů při rekonstrukcích. 3. Sanace základových konstrukcí z hlediska jejich únosnosti. 4. Způsoby a postupy při odstraňování vlhkosti v objektech. 5. Sanace a zpevňování nosných svislých a vodorovných konstrukcí. 6. Návrhy oprav a rekonstrukcí dřevěných krovů, způsoby provádění výměn vadných prvků krovů. 7. Rekonstrukce panelových objektů - obvodové pláště, střecha, balkóny, lodžie a ostatní předložené konstrukce. 8. Rekonstrukce panelových domů - vnitřní dispozice, bytová jádra, vnitřní instalace. 9. Rekonstrukce památkově chráněných objektů, historické stavební materiály a materiály vhodné pro rekonstrukce. 10. Příklady realizovaných rekonstrukcí stavebních objektů.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Zpracování pasportu zadaného objektu určeného ke kompletní rekonstrukci. 2. Zpracování zákresu zjištěných defektů v konstrukcích. 3. Technologický předpis provedení rekonstrukce určené konstrukční části stavby a kalkulace ceny této rekonstrukce. 4. Konzultace a vyhodnocení zadaných úkolů. 5. Technologický postup sanace vlhkého zdiva - návrh vhodného typu sanace. 6. Ekonomické zhodnocení navržené sanace, variantní řešení a jejich srovnání. 7. Rekonstrukce vybrané části panelového domu, návrh řešení. 8. Vypracování technologického předpisu pro rekonstrukci vybrané části panelového domu. 9. Exkurze na stavbu, kde probíhají rekonstrukční práce. 10. Konzultace a vyhodnocení zadaných úkolů.