Detail předmětu

Počítačová podpora v přípravě a realizaci staveb 2

FAST-NWA026Ak. rok: 2022/2023

Software ASPE pro plánování a řízení dopravních a pozemních staveb - rozpočet, kalkulace, harmonogram, síťový graf a další kroky v řízení stavební zakázky. Investorský a dodavatelský controlling, správa subdodávek, průběžné hodnocení nákladů a zdrojů. Soupisy provedených prací, zjišťovací protokol, fakturace. Plánování a řízení stavební výroby v systému RSV s návazností na výstupy z kalkulačního software. Import cizího rozpočtu a jeho využití pro tvorbu technologického modelu, podzhotovitelské rozpočty, tvorba časového plánu s využitím návaznosti na MS-Project, tvorba a tisk dokumentace realizace stavby.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb (TST)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu spočívající v aplikaci vědomostí z předchozích předmětů při plánování a řízení stavebních zakázek různého charakteru ve stavebním podniku. To zahrnuje použití a úpravu položek rozpočtářských programů, harmonogramů, sledování nákladů a zdrojů, soupisy provedených prací, sledování a vyhodnocování postupu realizace výstavby.

Prerekvizity

Znalost pravidel rozpočtování, dobrá orientace ve stavebních technologiích, běžná uživatelská znalost práce s kancelářskými aplikacemi.

Osnovy výuky

1. Obecné možnosti využití software ASPE pro plánování a řízení stavební výroby.
2. Datová základna systému ASPE – vlastní i převzaté ceníky ÚRS.
3. Číselníky a nastavení programu ASPE, parametry stavby, rozpočtu, realizace a harmonogramu.
4. Stavba, rozpočet a časový plán v prostředí ASPE. Tvorba rozpočtu a kalkulované nabídky, možnosti řešení časového plánu, síťový graf, výpočet kritické cesty.
5. Variantní řešení zakázek, vytvoření dodavatelských variant. Dokumenty realizace stavby v prostředí ASPE - čerpání, fakturace, dodatky.
6. Další možnosti ASPE – fáze stavby, přecenění rozpočtu, hromadné změny.
7. Řízení stavební výroby s využitím programu RSV, obecná funkcionalita.
8. Postup implementace systému RSV v reálném prostředí stavebního podniku. Vstupní data pro řízení zakázky.
9. Evidence dokumentace zakázky, nabídky a přípravy stavby v systému RSV. Import rozpočtu a technologický model zakázky, tvorba podzhotovitelských rozpočtů.
10. Návaznost RSV na Microsoft Project, časový plán a jeho vazba na technologický model. Výstupy realizace stavby: soupis provedených prací, vyhodnocení nákladů a zdrojů v systému RSV.

Učební cíle

Získání znalostí o softwarové podpoře plánování a sledování procesů výstavby v integrovaném systému řízení stavební organizace. Znalosti mají umožnit individuální aplikace a řešení dle předpokládaného umístění posluchače na stavbách v praxi.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

ÚRS PRAHA, a.s.. Rozpočtování a oceňování stavebních prací. ÚRS PRAHA, a.s., 2009. ISBN 978-80-7369-239-1 (CS)

BARRIE, S. Donald a PAULSON, C. Boyd. Professional Construction Management. McGraw-Hill, Inc., 1991. ISBN 978-0070038899

(EN)
Haas,Š.: Příprava a řízení stavební výroby. SNTL, Praha, 1990.
Jarský, Č., Musil, F., Svoboda ,P., Gašparík, J., Motyčka, V., Pospíchal, V. Kovářová, B., Vyčítal, M. Příprava a realizace staveb. Cerm s.r.o. Brno, 2019. (CS)

Doporučená literatura

TICHÁ, Alena a TICHÝ, Jan a VYSLOUŽIL, Radim a ŠIMÁČEK, Ondřej. Rozpočtování a kalkulace ve výstavbě, díl I, II. AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., 2008. ISBN 978-80-7204-587-7

(CS)

First information systems, s.r.o.. Dokumentace RSV - firemní manuál, nápověda programu

(CS)

Valbek, spol. s r.o.. Dokumentace ASPE - firemní mauál, nápověda programu

(CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-SIR magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Obecné možnosti využití software ASPE pro plánování a řízení stavební výroby. 2. Datová základna systému ASPE – vlastní i převzaté ceníky ÚRS. 3. Číselníky a nastavení programu ASPE, parametry stavby, rozpočtu, realizace a harmonogramu. 4. Stavba, rozpočet a časový plán v prostředí ASPE. Tvorba rozpočtu a kalkulované nabídky, možnosti řešení časového plánu, síťový graf, výpočet kritické cesty. 5. Variantní řešení zakázek, vytvoření dodavatelských variant. Dokumenty realizace stavby v prostředí ASPE - čerpání, fakturace, dodatky. 6. Další možnosti ASPE – fáze stavby, přecenění rozpočtu, hromadné změny. 7. Řízení stavební výroby s využitím programu RSV, obecná funkcionalita. 8. Postup implementace systému RSV v reálném prostředí stavebního podniku. Vstupní data pro řízení zakázky. 9. Evidence dokumentace zakázky, nabídky a přípravy stavby v systému RSV. Import rozpočtu a technologický model zakázky, tvorba podzhotovitelských rozpočtů. 10. Návaznost RSV na Microsoft Project, časový plán a jeho vazba na technologický model. Výstupy realizace stavby: soupis provedených prací, vyhodnocení nákladů a zdrojů v systému RSV.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do cvičení, podklady k práci, provozní řád počítačové učebny, podmínky pro udělení zápočtu. 2. Základní seznámení s programem ASPE, popis prostředí. Založení staveb typu „výrobní plán“. 3. Stavby typu rozpočtová – přímé ceny, rozpočtová – kalkulace. 4. Stavba typu harmonogram, návaznosti, sestavení síťového grafu, kritická cesta. 5. Dodatky rozpočtů, zjišťovací protokol, fakturace. 6. Základní seznámení s programem RSV, struktura programu, ovládací prvky. 7. Založení zakázky, základní informace o zakázce. 8. Procesy nabídky v RSV. 9. Procesy přípravy stavby a realizace v RSV. 10. Kontrola znalostí, uživatelských dovedností, zápočet.