Detail předmětu

Projekt ME

FAST-NIB020Ak. rok: 2022/2023

Předmět má přímou vazbu na diplomovou práci jak zaměřením, tak pedagogickým vedením. Specializuje se na koordinaci technického vybavení v koncepci využití území sídel, navrhování a realizaci staveb městského inženýrství, jejich správu a provoz, řešení dopravní infrastruktury, inženýrských sítí v sídlech a intravilánech, ochranu před povodněmi a další.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

17

Zajišťuje ústav

Ústav stavebního zkušebnictví (SZK)

Prerekvizity

Znalosti a dovednosti získané předchozím teoretickým studiem oboru městské inženýrství.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Stavební zákon Zákon č. 183/2006 Sb.

(CS)

Maier, K.: Územní plánování, ČVUT Praha, 1997

(CS)

Halasová, H., Šilarová, V.: Územní plánování v ČR, MMR a ÚÚR Brno, 2007

(CS)
Maier, K., redakce Rozehnalová, E.: Principy udržitelného rozvoje území, Ústav územního rozvoje Brno, 2013 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-MI magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Výuka v terénu

1 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Úvod, školení BOZP, zadání tématu. Funkční systémy městské – obytné a výrobní. Funkční systémy městské – doprava a technická infrastruktura. Urbanistický a regionální rozvoj, urbanistická koncepce. Zásady trvale udržitelného rozvoje měst. Urbanistická ekonomie. Územní plánování a řízení. Zpracování projektu.