Detail předmětu

Diplomový seminář

FAST-NIA018Ak. rok: 2022/2023

Diplomový projekt je vymezen zaměřením či oblastí zpracování diplomové práce. Jedná o řešení infrastruktury území či souboru staveb nebo jednu stavbu s náročným provozem, zpracovanou v úrovni studie a doplněnou stavebně inženýrskou částí, prokazující znalosti realizace výstavby.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Ústav stavebního zkušebnictví (SZK)

Prerekvizity

Souhrn všech vědomostí a dovedností získaných předchozím strukturovaným studiem oboru městské inženýrství.

Osnovy výuky

Samostatná semestrální práce na studii doplněné vybranými detaily prokazujícími reálnost navrhovaného řešení v souvislosti se zaměřením navazujícího magisterského studijního programu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

KAPOUNOVÁ, Jana a Pavel KAPOUN. Bakalářská a diplomová práce: od zadání po obhajobu. Praha: Grada, 2017.
ISBN 978-80-271-0079-8

(CS)

Upřesnění postupu při přidělování zadání a vypracování diplomové práce a konání státní závěrečné zkoušky v navazujících magisterských studijních programech mimo program Architektura a rozvoj sídel na FAST VUT

(CS)
Studijní a zkušební řád Vysokého učení technického v Brně v platném znění. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-MI magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Samostatná semestrální práce na studii doplněné vybranými detaily prokazujícími reálnost navrhovaného řešení v souvislosti se zaměřením navazujícího magisterského studijního programu.