Detail předmětu

Pozemní komunikace 1

FAST-BMA001Ak. rok: 2022/2023

Materiály a technologie pro stavbu silnic a dálnic. Seznámení se se základními materiály používanými v silničním stavitelství (zeminy, kamenivo, asfalty, asfaltovými směsmi, betony atd.), jejich vlastnostmi, zkouškami a kvalitativními požadavky.
V návaznosti na vlastnosti materiálů jsou probírány technologické postupy výroby a pokládky jednotlivých konstrukčních vrstev netuhých a tuhých vozovek a systémy zkoušek pro zajištění požadované kvality.
Zásady dimenzování vozovek a návrh podle katalogu.
Poruchy vozovek a technologie recyklace materiálů vozovek.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Ústav pozemních komunikací (PKO)

Výsledky učení předmětu

Student je schopný vyhledat trasu pozemní komunikace v jednoduchých podmínkách. K tomu zvládne projektovou dokumentaci na úrovni studie. Je schopný objektivně posoudit varianty návrhu.

Prerekvizity

Požadují se základní všeobecné znalosti o stavebních materiálech a stavební fyzice.

Osnovy výuky

1. Zeminy a zemní práce.
2. Zlepšování zemin.
3. Kamenivo a nestmelené vrstvy vozovek.
4. Hydraulicky stmelené a prolévané vrstvy vozovek.
5. Asfaltová pojiva.
6. Asfaltové směsi – vlastnosti a navrhování.
7. Asfaltové postřiky, nátěry a emulzní kalové zákryty.
8. Dlážděné vozovky, vozovky ze zámkových dlažeb.
9. Cementobetonové vozovky.
10. Navrhování tuhých a netuhých vozovek.
11. Diagnostika vozovek.
12. Údržba a opravy vozovek.
13. Recyklace netuhých a tuhých vozovek.

Učební cíle

Kompletní návrh trasy pozemních komunikací, výpočet a vytyčení geometrie pozemních komunikací.
Historie a vývoj pozemních komunikací, intenzity a kapacity komunikací.
Fyzikální předpoklady pohybu vozidel, vlastnosti vozového parku.
Ekonomika, bezpečnost, vnější účinky dopravy.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-MI bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program BPC-SI bakalářský

    specializace K , 3. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Zeminy a zemní práce. 2. Zlepšování zemin. 3. Kamenivo a nestmelené vrstvy vozovek. 4. Hydraulicky stmelené a prolévané vrstvy vozovek. 5. Asfaltová pojiva. 6. Asfaltové směsi – vlastnosti a navrhování. 7. Asfaltové postřiky, nátěry a emulzní kalové zákryty. 8. Dlážděné vozovky, vozovky ze zámkových dlažeb. 9. Cementobetonové vozovky. 10. Navrhování tuhých a netuhých vozovek. 11. Diagnostika vozovek. 12. Údržba a opravy vozovek. 13. Recyklace netuhých a tuhých vozovek.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do problematiky. 2. Příklad – zatřídění zemin. 3. Demonstrace – laboratorní a polní zkoušky zemin. 4. Příklad – Proctorova zkouška a zkouška CBR. 5. Demonstrace – zkoušky kameniva. 6. Demonstrace – zkoušky asfaltového pojiva. 7. Příklad – návrh asfaltové směsi. 8. Demonstrace – výroba, hutnění a zkoušení asfaltových směsí. 9. Příprava podkladů pro dimenzování vozovek. 10. Příklad – návrh netuhé vozovky. 11. Příklad – návrh tuhé vozovky. 12. Diagnostický průzkum. 13. Zápočet.