Detail předmětu

Ekonomika investic

FAST-BV005Ak. rok: 2022/2023

Investice a národní hospodářství. Investiční prostor (výnos, riziko,likvidita). Časová hodnota peněz. Studie proveditelnosti. Hodnocení ekonomické efektivnosti a finanční proveditelnosti stavebních investičních projektů. Postupy a metody, kterými lze modelovat budoucí vývoj projektů. Ukazatele ekonomické efektivnosti. Rizika a nejistoty.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Výsledky učení předmětu

Tvorba modelů pro výpočty ekonomické a finanční proveditelnosti investičních projektů. Zpracování studie proveditelnosti.

Prerekvizity

Znalosti finanční a daňové problematiky, orientace v rozpočtových nákladech stavby.

Osnovy výuky

1.Investice a hospodářský růst, druhy investičních příležitostí
2.Teoretické předpoklady pro hodnocení efektivnosti investic, časová hodnota peněz
3.Studie proveditelnosti
4.Celkové náklady projektu (investiční náklady, pracovní kapitál)
5.Financování stavebních investičních projektů, zdroje a náklady
6.Výnosy a výrobní náklady projektu, zisk, cash flow (CF)
7.Výkaz zisků a ztrát, rozvaha a výkaz CF investičního projektu
8.Ekonomická analýza, ukazatele ekonomické efektivnosti investic (NPV, IRR, PB)
9.Finanční analýza, ukazatele finanční proveditelnosti projektu
10.Rozbor nejistot z hlediska finančního hodnocení projektů, zdroje a příčiny nejistot, inflace
11.Analýza rizik a nejistot, analýza ziskovosti, citlivosti a pravděpodobnosti
12.Rozhodovací pravidla založená na konstrukci matic
13.Úvod do portfolio managementu

Učební cíle

Cílem předmětu jsou znalosti a dovednosti týkající se popisu a analýzy proměnných, které vstupují do výpočtů ekonomické efektivnosti. Tvorba modelů pro výpočty ekonomické a finanční proveditelnosti investičních projektů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

KORYTÁROVÁ, Jana. Ekonomika investic (el. stud. opora FAST VUT), 2020

(CS)

FOTR, Jiří a Ivan SOUČEK. Investiční rozhodování a řízení projektů, Praha: Grada Publishing, a.s., 2011

(CS)
BAUM, Andrew. Real Estate Investment. A Strategic Approarch. Routledge, New York, 2022. ISBN 9780367690694. (EN)

FURFINE, Craig. Practical Finance for Property Investment. Routledge, New York, 2020. ISBN 9780367333041.

(EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor N , 4. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Investice a hospodářský růst, druhy investičních příležitostí 2.Teoretické předpoklady pro hodnocení efektivnosti investic, časová hodnota peněz 3.Studie proveditelnosti 4.Celkové náklady projektu (investiční náklady, pracovní kapitál) 5.Financování stavebních investičních projektů, zdroje a náklady 6.Výnosy a výrobní náklady projektu, zisk, cash flow (CF) 7.Výkaz zisků a ztrát, rozvaha a výkaz CF investičního projektu 8.Ekonomická analýza, ukazatele ekonomické efektivnosti investic (NPV, IRR, PB) 9.Finanční analýza, ukazatele finanční proveditelnosti projektu 10.Rozbor nejistot z hlediska finančního hodnocení projektů, zdroje a příčiny nejistot, inflace 11.Analýza rizik a nejistot, analýza ziskovosti, citlivosti a pravděpodobnosti 12.Rozhodovací pravidla založená na konstrukci matic 13.Úvod do portfolio managementu

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Základní ukazatele pro hodnocení ekonomické efektivnosti investic 2.Výnosy a inflace, výpočet reálného výnosového procenta, příklad výpočtu obligace 3.Výpočet reálné čisté současné hodnoty 4.Pokračování příkladu s obligací 5.Portfolio – výnos, riziko, koeficient korelace 6.Rozbor nejistot – analýza ziskovosti, citlivosti a pravděpodobnosti 7.Zadání projektu – výroba dřevěných oken 8.Pokračování projektu – zdroje financování podnikatelského záměru 9.Pokračování projektu - výkaz zisků a ztrát, výkaz CF 10.Optimalizace zdrojů financování – úvěr, leasing, obligace 11.Pokračování optimalizace zdrojů financování 12.Zápočtový test 13.Zápočet