Detail předmětu

Teorie spřažených ocelobetonových konstrukcí

FAST-DO62Ak. rok: 2022/2023

Teoretická báze evropských normativních dokumentů pro navrhování spřažených konstrukcí a principy navrhování nosných prvků, dílců a konstrukčních systémů i jejich přípojů ve smyslu těchto předpisů. Pricipy statického a konstrukčního řešení kompozitních konstrukcí z kombinací různých materiálů. Navrhování a posuzování spřažených prvků a dílců - předpoklady návrhu a návrhové postupy. Návrhová únosnost kompozitních konstrukcí. Osově tlačené pruty. Ohýbané pruty. Kombinace namáhání. Únava. Navrhování kompozitních (zejména ocelobetonových) konstrukcí na účinky požáru. Aplikace spřažených ocelobetonových nosných prvků a dílců ve stavebních konstrukcích.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

8

Zajišťuje ústav

Ústav kovových a dřevěných konstrukcí (KDK)

Prerekvizity

Ocelové konstrukce, dřevěné konstrukce, betonové konstrukce

Osnovy výuky

1. Principy konstrukčního řešení prvků a dílců kompozitních konstrukcí, kombinace materiálů.
2.-3. Základní principy navrhování, účinky zatížení, reologické vlastnosti.
4.-5. Mezní stavy únosnosti - koncepce navrhování pro základní případy namáhání (tah, tlak, ohyb, smyk) a jejich kombinace.
6.-7. Smykové spojení.
8.-9. Mezní stavy použitelnosti - koncepce navrhování.
10. Únava.
11.-12. Navrhování na účinky požáru, požární odolnost.
13. Aplikace kompozitních konstrukcí ve stavebních objektech.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou tohoto kurzu a procvičit získané znalosti a dovednosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program D-P-E-SI (N) doktorský

  obor KDS , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program D-K-E-SI (N) doktorský

  obor KDS , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program D-P-C-SI (N) doktorský

  obor KDS , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program D-K-C-SI (N) doktorský

  obor KDS , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Principy konstrukčního řešení prvků a dílců kompozitních konstrukcí, kombinace materiálů. 2.-3. Základní principy navrhování, účinky zatížení, reologické vlastnosti. 4.-5. Mezní stavy únosnosti - koncepce navrhování pro základní případy namáhání (tah, tlak, ohyb, smyk) a jejich kombinace. 6.-7. Smykové spojení. 8.-9. Mezní stavy použitelnosti - koncepce navrhování. 10. Únava. 11.-12. Navrhování na účinky požáru, požární odolnost. 13. Aplikace kompozitních konstrukcí ve stavebních objektech.