Detail předmětu

Speciální technologie

FAST-NWB029Ak. rok: 2022/2023

Využití nových, netradičních, speciálních a experimentálních materiálů, technologií a metod výstavby. Nové technologie a moderní způsoby výstavby objektů v pozemním stavitelství i v provádění inženýrských staveb. Specifika výstavby energeticky úsporných budov, uplatnění moderních izolačních matriálů a jejich skladeb, povrchových úprav a uživatelských technologií v budovách. Speciální postupy při demoličních a recyklačních pracích, využití moderní kotevní techniky a pomocných konstrukcí. Aplikace vybraných stavebních technologií na reálné stavbě.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb (TST)

Výsledky učení předmětu

Zvládnutím předmětu studenti získají základní vědomosti o nových materiálech používaných stavebními firmami.Materiály na přednáškách prezentují výrobci těchto materiálech včetně způsobů jejich použití na základě vědeckých poznatků.

Prerekvizity

Znalosti z oblasti stavebních materiálů a technologie staveb.

Osnovy výuky

1. Současné trendy v technologii staveb, možnosti a vize, náplň vědeckovýzkumné činnosti na VUT v Brně, FAST.
2. Nové technologie a moderní možnosti výstavby objektů v pozemním stavitelství.
3. Moderní materiály a novodobé technologie pro realizaci inženýrských staveb.
4. Energeticky soběstačné budovy, pasivní domy, ekotechnologie, jejich uplatnění a realizace.
5. Nové materiály a technologie izolací: proti vodě, proti radonu, tepelné izolace včetně systémů dodatečného zateplování obalových konstrukcí, nové technologie obvodových plášťů.
6. Současné možnosti kotevní techniky ve stavebnictví. Ochranné a pomocné konstrukce.
7. Bezvýkopové technologie a rekonstrukce inženýrských sítí.
8. Nové možnosti povrchových úprav stavebních konstrukcí.
9. Demolice železobetonových konstrukcí a recyklace materiálů.
10. Stavební připravenost pro uplatnění speciálních technologií vnitřního vybavení objektů, sloužících k protipožárnímu a bezpečnostnímu zajištění budov a vedení datových rozvodů.

Učební cíle

Seznámit studenta s novými technologickými postupy, využíváním nových materiálů a hmot.Na přednášky jsou pravidelně zváni zástupci firem kteří ukazují speciální způsoby používání nových materiálů na základě nejnovějších poznatků vědy. Poukazují na zvláštnosti těchto materiálů a na případné odlišnosti při provádění oproti tradičním technologickým postupům.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

FLORIÁN, Miloš . Inteligentní skleněné fasády . Praha: ČVUT , 2005. ISBN: 80-01-03195-0

(CS)

KÁNĚ, Luboš. Izolace spodní stavby - Skladby a detaily. Praha: DEKTRADE - KUTNAR, 2009. ISBN 978-80-87215-03-6

(CS)

KANTOVÁ, Radka. Kotevní a spojovací technika. FAST VUT, 2008. Elektronická studijní opora

(CS)

KANTOVÁ, Radka. Speciální technologie v praxi. FAST VUT, 2014. ISBN 978-80-214-4833-9

(CS)

SYED, Asif. Advanced Building Technologies for Sustainability. Wiley, 2012. ISBN: 0470546034

(EN)

WATTS, Andrew . Moderní fasády . JAGA MEDIA s.r.o. , 2013. ISBN: 80-8076-065-6 

(CS)

GABRIEL, Ingo, LADENER, Heinz a kol.. Od staré stavby k nízkoenergetickému a pasivnímu domu . HEL , 2013. ISBN: 978-80-86167-30-5 

(CS)

KRIMMLING, Jörn . Energeticky úsporné budovy . NSC, s.r.o., 2007. ISBN: 978-3816771562 

(CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-SIR magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Současné trendy v technologii staveb, možnosti a vize, náplň vědeckovýzkumné činnosti na VUT v Brně, FAST. 2. Nové technologie a moderní možnosti výstavby objektů v pozemním stavitelství. 3. Moderní materiály a novodobé technologie pro realizaci inženýrských staveb. 4. Energeticky soběstačné budovy, pasivní domy, ekotechnologie, jejich uplatnění a realizace. 5. Nové materiály a technologie izolací: proti vodě, proti radonu, tepelné izolace včetně systémů dodatečného zateplování obalových konstrukcí, nové technologie obvodových plášťů. 6. Současné možnosti kotevní techniky ve stavebnictví. Ochranné a pomocné konstrukce. 7. Bezvýkopové technologie a rekonstrukce inženýrských sítí. 8. Nové možnosti povrchových úprav stavebních konstrukcí. 9. Demolice železobetonových konstrukcí a recyklace materiálů. 10. Stavební připravenost pro uplatnění speciálních technologií vnitřního vybavení objektů, sloužících k protipožárnímu a bezpečnostnímu zajištění budov a vedení datových rozvodů.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do předmětu, organizační pokyny, seznámení s požadavky k zápočtu, předání podkladů a individuálních zadání pro aplikaci speciální technologie na konkrétní stavební dílo. 2. Zadání vybraného technologického předpisu pro provedení dílčího stavebního procesu pozemního stavitelství za využití nových, netradičních, speciálních materiálů nebo inovační postup výstavby díla. 3. Vypracování vybraného technologického předpisu pro provedení dílčího stavebního procesu pozemního stavitelství za využití nových, netradičních, speciálních materiálů nebo inovační postup výstavby díla. 4. Konzultace individuálních zadání. 5. Prezentace a obhajoba individuálních zadání, exkurze na stavbu s využitím nových technologií. 6. Zadání vybraného technologického předpisu pro provedení dílčího stavebního procesu inženýrské stavby za využití nových, netradičních, speciálních materiálů nebo inovační postup výstavby díla. 7. Vypracování vybraného technologického předpisu pro provedení dílčího stavebního procesu inženýrské stavby za využití nových,netradičních, speciálních materiálů nebo inovační postup výstavby díla. 8. Konzultace individuálních zadání 9.–10. Prezentace a obhajoba individuálních zadání, hodnocení.