Detail předmětu

Technologie staveb 2

FAST-BW004Ak. rok: 2022/2023

Předmět navazuje na Technologii staveb 1 a zahrnuje oblast stavebních procesů spojených s montáží objektů pozemních staveb a dále s pracemi vnitřními a dokončovacími. Zásady výroby, dopravy a skladování prefabrikátů. Montážní postupy železobetonových a ocelových konstrukcí. Problematika vnitřních a dokončovacích procesů, zásady jejich provádění, sled činností, stavební připravenost pracoviště, vzájemné návaznosti a jejich koordinace. Požadavky kvalitativní, bezpečnostní i požadavky s ohledem na životní prostředí.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb (TST)

Nabízen zahradničním studentům

Všech fakult

Výsledky učení předmětu

Zvládnutím cílů předmětu Technologie staveb II získají studenti základní znalosti o dílčích technologických etapách výrobního procesu stavby, konkrétně o některých procesech hrubé vrchní stavby a o procesech vnitřních a dokončovacích.

Prerekvizity

Znalosti konstrukčních zásad a navrhování stavebních objektů.

Osnovy výuky

1. Montážní procesy. Montáž objektů z železobetonových prefabrikátů. Zásady výroby, dopravy a skladování.
2. Montáž ocelových konstrukcí. Výroba konstrukčních prvků, zásady dopravy a skladování. Optimalizace metod.
3. Úvod do problematiky vnitřních a dokončovacích procesů. Sled jednotlivých procesů, návazností a koordinace.
4. Zásady provádění příček zděných, ze skleněných tvárnic a montovaných dílcových a kostrových.
5. Instalační procesy. Zřizování vnitřní kanalizace. Rozvody vody a ústředního vytápění, plynu a vzduchotechniky.
6. Provádění stavebních izolací proti vodě, teplu, hluku. Připravenost stavby, návaznosti, zkoušky.
7. Montáže výplní otvorů - oken, dveří, zámečnických výrobků, vestavěného nábytku. Připravenost stavby.
8. Úpravy povrchů stavebních konstrukcí - vnitřní a vnější omítky, druhy, postupová schémata.
9. Technologie kontaktních zateplovacích plášťů budov, systémy, postupové diagramy. Kvalitativní podmínky.
10.Provádění vnitřních a vnějších obkladů, systémy, technologické postupy, požadavky na stavební připravenost.
11. Zřizování stropních podhledů. Systémy, připravenost podkladu, technologické postupy. Časová náročnost.
12. Kladení podlah a dlažeb. Druhy, materiálové varianty. Pracovní postupy, nároky na technologické přestávky.
13. Malby a nátěry stěn, dřevěných a ocelových konstrukcí. Druhy maleb a nátěrových hmot, vhodnost použití.

Učební cíle

Naučit studenta vypracovat technologický předpis vybraných dílčích stavebních procesů hrubé vrchní stavby a dokončovacích prací a v praxi při jejich realizaci tyto dílčí stavební procesy umět podle zpracované dokumentace řídit.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Montážní procesy. Montáž objektů z železobetonových prefabrikátů. Zásady výroby, dopravy a skladování. 2. Montáž ocelových konstrukcí. Výroba konstrukčních prvků, zásady dopravy a skladování. Optimalizace metod. 3. Úvod do problematiky vnitřních a dokončovacích procesů. Sled jednotlivých procesů, návazností a koordinace. 4. Zásady provádění příček zděných, ze skleněných tvárnic a montovaných dílcových a kostrových. 5. Instalační procesy. Zřizování vnitřní kanalizace. Rozvody vody a ústředního vytápění, plynu a vzduchotechniky. 6. Provádění stavebních izolací proti vodě, teplu, hluku. Připravenost stavby, návaznosti, zkoušky. 7. Montáže výplní otvorů - oken, dveří, zámečnických výrobků, vestavěného nábytku. Připravenost stavby. 8. Úpravy povrchů stavebních konstrukcí - vnitřní a vnější omítky, druhy, postupová schémata. 9. Technologie kontaktních zateplovacích plášťů budov, systémy, postupové diagramy. Kvalitativní podmínky. 10.Provádění vnitřních a vnějších obkladů, systémy, technologické postupy, požadavky na stavební připravenost. 11. Zřizování stropních podhledů. Systémy, připravenost podkladu, technologické postupy. Časová náročnost. 12. Kladení podlah a dlažeb. Druhy, materiálové varianty. Pracovní postupy, nároky na technologické přestávky. 13. Malby a nátěry stěn, dřevěných a ocelových konstrukcí. Druhy maleb a nátěrových hmot, vhodnost použití.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.-3. Montáž železobetonového skeletu, návrh skladby a výpis prvků skeletu, postup montáže, volba montážního jeřábu, pracovní pomůcky, složení pracovní čety, časový průběh prací. 4.-6. Vnitřní rozvod instalací, technologický předpis, (voda, kanalizace, elektro). Stavební připravenost, volba materiálů, postup realizace. 7.-9. Provádění vnitřních omítek, připravenost stavby, použité materiály, složení pracovní čety, mechanismy a pracovní nářadí. Postup provádění, časový plán provádění vnitřních omítek na řešeném objektu. 10.-12. Kladení podlah, volba podlahových povrchů, připravenost stavby, výpis materiálů, pracovní nářadí a pomůcky, postup prováděných prací. 13. Zhodnocení provedených úloh, obhajoba navržených řešení, zápočet.