Detail předmětu

Manažerské dovednosti

FAST-NVB029Ak. rok: 2022/2023

Realizace staveb patří mezi odvětví, pro něž jsou typické skupinová a týmová práce v sekvenčních týmech. Kurs se zabývá konkrétními činnostmi vedení a řízení pracovních skupin ve stavebnictví. Sleduje vývoj a dynamiku týmové práce. Cílem je získání znalostí manažera podniku v manažerských technikách, řízení pracovních týmů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Výsledky učení předmětu

Znalost práce manažera ve stavebním podniku z hlediska vedení a řízení lidských zdrojů.

Prerekvizity

Schopnost rozumět, mluvit a psát vyučovaným jazykem. Základní orientace v organizaci stavebního podniku.

Osnovy výuky

1. Funkce a význam rozhodování a řízení v práci manažera.
2. Lidské zdroje, budování a přetváření týmů.
3. Principy růstu a změny týmu; paradigmata a efektivnost týmové práce.
4. Pozitivní aktivita manažera v týmové spolupráci, okruhy vlivu a působnosti. Franklův model odpovědnosti.
5. Vedení a řízení pracovníků, principy osobního vedení. Zaměření na potvrzení rolí a cílů pracovníků v týmu.
6. Sjednocování podnikových priorit s prioritami pracovníků. Řízení, organizace a plánovaní činností. Delegování pravomocí a odpovědnost.
7. Interpersonální vedení, typy mezilidské součinnosti, podpůrné systémy a procesy pro maximálně účinnou spolupráci.
8. Principy optimálního řešení pracovních konfliktů a zásady účinného vyjednávání.
9. Synergie jako princip tvůrčí spolupráce, odlišnosti,tvořivost, její techniky a inovace.
10. Aktuální otázky vedení a řízení týmů v současnosti.

Učební cíle

Schopnost zvládnout práci manažera ve stavebním podniku z hlediska vedení a řízení lidských zdrojů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

LINKESCHOVÁ, Dana. K otázkám managementu ve stavebnictví. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2005. ISBN 80-7204-396-x. https://intranet.fce.vutbr.cz/pedagog/predmety/opory.asp (CS)
PLAMÍNEK, Jiří. Vedení lidí, týmů a firem: praktický atlas managementu. 3., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2008. Manažer. ISBN 978-80-247-2448-5. (CS)
JAY, Ros a Richard TEMPLAR. Velká kniha manažerských dovedností. Praha: Grada, 2006. ISBN 978-80-247-1279-6. (CS)
LINKESCHOVÁ, Dana. Educating Leading Managing. Brno: CERM, 2005. ISBN 80-7202-052-1.   (EN)

Doporučená literatura

ŠULEŘ, Oldřich. Manažerské techniky. Olomouc: Rubico, 1995. Učebnice pro každého (Rubico). ISBN 80-85839-89-x.  (CS)
SINEK, Simon. Nekonečná hra: jak dosáhnout dlouhodobého úspěchu v podnikání. Přeložil Aleš DROBEK. V Brně: Jan Melvil Publishing, 2021. Žádná velká věda. ISBN 978-80-7555-136-8.  (CS)
LINKESCHOVÁ, Dana a Dagmar HRABINCOVÁ. Management a právo ve stavebnictví. Brno: CERM, 2005.   (CS)
WHEATLEY, Margaret. Vědomý lídr: jak být v dnešním světě vůdčí osobností, která přispívá k obnově zdravého rozumu. Přeložil Kamil C. PINTA. Praha: Maitrea, 2020. ISBN 978-80-7500-492-5.  (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-SIR magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Funkce a význam rozhodování a řízení v práci manažera.

2. Lidské zdroje, budování a přetváření týmů.

3. Principy růstu a změny týmu; paradigmata a efektivnost týmové práce.

4. Pozitivní aktivita manažera v týmové spolupráci, okruhy vlivu a působnosti. Franklův model odpovědnosti.

5. Vedení a řízení pracovníků, principy osobního vedení. Zaměření na potvrzení rolí a cílů pracovníků v týmu.

6. Sjednocování podnikových priorit s prioritami pracovníků. Řízení, organizace a plánovaní činností. Delegování pravomocí a odpovědnost.

7. Interpersonální vedení, typy mezilidské součinnosti, podpůrné systémy a procesy pro maximálně účinnou spolupráci.

8. Principy optimálního řešení pracovních konfliktů a zásady účinného vyjednávání.

9. Synergie jako princip tvůrčí spolupráce, odlišnosti,tvořivost, její techniky a inovace.

10. Aktuální otázky vedení a řízení týmů v současnosti.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do cvičení, zadání projektových kriterií a systém týmové práce.

2.–9. Obsahem jednotlivých cvičení je práce každého týmu na vlastním projektu, jejich postupné provedení či prezentace a zpětná vazba od účastníků i učitele.

10. Odevzdání závěrečných zpráv a zápočty.