Detail předmětu

3D modelování

FAST-NUB021Ak. rok: 2022/2023

Práce v prostoru: volba pohledů, způsoby zobrazování, práce s výřezy a souřadnými systémy.
Použití známých kreslící a editační příkazů v prostoru.
Modelování v prostoru: základní tělesa, tělesa a povrchy generované křivkami, povrchy odvozené z povrchů, sítě.
Úpravy prostorových objektů.
Fotorealistické zobrazení modelu: materiály, pozadí, světla, stínování, rendering.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky (AIU)

Výsledky učení předmětu

Pokročilé dovednosti při práci s 2D výkresovou dokumentací.
Běžná dovednost modelování prostorových objektů a jejich vizualizace.

Prerekvizity

Modelování v rovině v CAD systému.

Korekvizity

Znalosti získávané paralelně v jiných předmětech nejsou požadovány.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, praktických cvičení a samostudia. Účast na přednáškách je doporučená, na cvičeních povinná. Oporou výuky je kurz v e-learningovém systému LMS moodle. Obsahuje studijní literaturu a zadání do cvičení.

Způsob a kritéria hodnocení

Účast na cvičeních (max. dvě absence). Závěrečná práce: vlastní model, jeho vizualizace, prezentace a jednoduchá dokumentace.

Osnovy výuky

1. Úvod do předmětu a prostorového modelování.
2. Jednoduché plochy v prostoru.
3. Sítě.
4. Základní geometrická tělesa a jejich úpravy.
5. Materiály.
6. Modelování objektů z křivek.
7. Povrchy odvozené z jiných povrchů.
8. Promítání křivek na plochy, řezy.
9. Perspektiva, kamery, animace.
10. Světla, stíny, rendrování.

Učební cíle

Modelování prostorových objektů, základy práce se světly, materiály, fotorealistické zobrazení modelu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Doporučené volitelné složky programu

Nepovinné cvičení z rovinného AutoCADu.

Základní literatura

Učební texty jsou odkazované z kurzu v FAST-moodle.


Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-GK magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do předmětu a prostorového modelování. 2. Jednoduché plochy v prostoru. 3. Sítě. 4. Základní geometrická tělesa a jejich úpravy. 5. Materiály. 6. Modelování objektů z křivek. 7. Povrchy odvozené z jiných povrchů. 8. Promítání křivek na plochy, řezy. 9. Perspektiva, kamery, animace. 10. Světla, stíny, rendrování.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Seznámení s prací v 3D: způsoby zobrazování, volba pohledů, práce s výřezy. 2. Jednoduché plochy. 3. Sítě a základní tělesa. 4. Úpravy těles. 5. Modelování z křivek: rotace, vytažení; materiály. 6. Modelování z křivek: tažení po dráze, šablonování. 7. Modelování známými technikami, promítání křivek na plochy. 8. Modelování známými technikami, použití bitmap v materiálech. 9. Povrchy odvozené z jiných povrchů. 10. Opakování základních modelačních postupů, řezy, příprava rozvržení. 11. Perspektiva, kamery, animace, světla, stíny, rendrování. 12. Samostatná práce: modelování různými technikami podle vlastních podkladů. 13. Samostatná práce: dokumentace, vizualizace a prezentace vlastního modelu.