Detail předmětu

Správa stavebních objektů

FAST-NVB057Ak. rok: 2022/2023

Systém podpůrných činností a služeb pro podnikatelské i nepodnikatelské subjekty, správa stavebních objektů, technicko-ekonomické aspekty správy stavebních objektů, druhy a formy poskytování administrativních a jiných služeb, pozice správce stavebního objektu a jeho spolupráce s facility managerem, facility management jako nástroj pro optimalizaci ekonomických a manžerských činností, normy a právní předpisy.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Výsledky učení předmětu

Výsledkem studia bude získání znalostí z oblasti správy stavebních objektů zejména v provozní fázi stavebního objektu. Znalosti budou zahrnovat i vědomosti o facility managementu jako integrovaném systému řízení organizací a správě nemovitostí.

Prerekvizity

Stavební objekt, konstrukce stavebního objektu, cena stavebního objektu, náklady životního cyklu stavebního objektu, činnosti a majetek podniku, základy BIM.

Osnovy výuky

1. Úvod a základní pojmy.
2. Systém podpůrných činností a služeb pro podnik.
3. Správa stavebních objektů.
4. Životní cyklus stavebního objektu a jeho charakteristiky.
5. Technicko-ekonomické aspekty správy stavebních objektů.
6. Druhy a formy poskytování administrativních a jiných služeb.
7. Správce stavebního objektu a jeho spolupráce s facility managerem, využití BIM.
8. Facility management-nástroj pro optimalizaci ekonomických činností.
9. Facility management-nástroj pro optimalizaci manažerských činností.
10. Normy a právní předpisy.

Učební cíle

Cílem předmětu je získání vědomostí o problematice správy budov zejména v provozní fázi životního cyklu budov. Problematika je rozšířena směrem k facility managementu jako integrovanému systém řízení organizace a správy nemovitostí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

KUDA F., BERAN V., DLASK P., WERNEROVÁ E.: Management ekonomiky správy majetku, Professional Publishing, 2018. ISBN 978-80-88260-03-5 (CS)
ŠTRUP O.: Základy facility managementu, Professional Publishing,2014.ISBN 978-80-7431-143-7 (CS)
SOMOROVÁ V.: Facility management, Professional Publishing,2014. ISBN 978-80-7431-141-3 (CS)
VYSKOČIL V.K.: Facility management - procesy a řízení podpůrných činností. Příbram 2009. Professional Publishing. ISBN 978-80-86946-97-9 (CS)
KUDA František, Eva BERÁNKOVÁ, Petr SOUKUP: Facility management v kostce, Form Solution, Olomouc 2012, ISBN 978-80-905257-0-2 (CS)
MACEK Daniel: Facility management, elektronicky, ČVUT (CS)
COTTS D.G, ROPER K.O., PAYANT R.P.: The Facility management handbook, AMACOM, 2010. ISBN 978-0-8144-1380-7 (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-MI magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program NPC-SIE magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod a základní pojmy.

2. Systém podpůrných činností a služeb pro podnik.

3. Správa stavebních objektů.

4. Životní cyklus stavebního objektu a jeho charakteristiky.

5. Technicko-ekonomické aspekty správy stavebních objektů.

6. Druhy a formy poskytování administrativních a jiných služeb.

7. Správce stavebního objektu a jeho spolupráce s facility managerem, využití BIM.

8. Facility management-nástroj pro optimalizaci ekonomických činností.

9. Facility management-nástroj pro optimalizaci manažerských činností.

10. Normy a právní předpisy.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod.

2. Zadání případové studie.

Výběr konkrétního stavebního objektu.

3. Manuál údržby stavebního objektu - šetření.

4. Manuál údržby stavebního objektu - zpracování návrhu.

5. Manuál užívání stavebního objektu - šetření. 6. Manuál užívání stavebního objektu - zpracování návrhu.

7. Provozní náklady stavebního objektu - šetření.

8. Provozní náklady stavebního objektu - zpracování výsledků.

9. Kompletace případové studie.

10. Prezentace a odevzdání případové studie.