Detail předmětu

Pozemní stavitelství (R)

FAST-NHB056Ak. rok: 2022/2023

Tématem předmětu je obalový plášť budovy – obvodové stěny a zastřešení, jejich materiálové a konstrukční varianty tradiční i novodobé. Souvisejícími tématy jsou kompletační konstrukce: klempířské a pokrývačské práce, osazování výplní otvorů do stěnových a střešních plášťů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství (PST)

Výsledky učení předmětu

Student musí být schopný návrhu ploché či šikmé střechy nad teplotně a vlhkostně jakékoliv vnitřní prostředí, řešení hydroizolace spodní stavby. Znalost detailního návrhu a materiálového řešení i střešních teras, střešních parkovišť, a střech zatravněných.

Prerekvizity

Odborné názvosloví, základní požadavky na různé typy staveb (funkční, konstrukční, tepelné, akustické a architektonické), základní znalosti o konstrukčních systémech, schopnost výběru systému v závislosti na typu stavby, zajištění prostorové tuhosti konstrukčního systému. Znalost zakreslování základních typů konstrukcí na vysoké grafické úrovni, schopnost čtení stavebních výkresů.

Osnovy výuky

1. Navrhování základových konstrukcí ve složitých základových podmínkách.
2.-3. Svislé obvodové pláště budov.
4. Navrhování schodišť s ohledem na moderní materiály a konstrukční systémy.
5. Šikmé střechy.
6. Ploché střechy.
7. Halové stavby.
8. Energetická legislativa, hodnocení energetické náročnosti budovy.
9. Domy s téměř nulovou spotřebou, obnovitelné zdroje energie.
10. Větrání, vzduchotěsnost obálky budovy.
11. Neprůzvučnost stavebních konstrukcí. Hodnocení vzduchové a kročejové neprůzvučnosti.
12. Prostorová akustika, zvuková pohltivost. Doba dozvuku v místnosti.
13. Diagram zastínění a posouzení insolace. Denní osvětlení budov, činitel denní osvětlenosti.

Učební cíle

Přesný, jasný a zcela konkrétní návrh ploché či šikmé střechy nad teplotně a vlhkostně jakékoliv vnitřní prostředí, řešení hydroizolace spodní stavby. Znalost detailního návrhu a materiálového řešení i střešních teras, střešních parkovišť, heliportů a střech zatravněných. Vše v těsné návaznosti na detaily. Základní přehled o konstrukčních a stavebně fyzikálních principech řešení.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

ČSN 734130 Schodiště a šikmé rampy – Základní ustanovení

(CS)

Maceková,V., Studijní opory M02- Pozemní stavitelství Ii (S) – zakládání staveb, hydoizolace spodní stavby

(CS)

ČSN 73 1901 - Navrhování střech - Základní ustanovení

(CS)

PETŘÍČEK. Studijní opory pro studijní programy s kombinovanou formou studia: VYBRANÉ STATI Z PS – CH04, MODUL M01

(CS)

ČSN 73 0540-2 (3 a 4) Tepelná ochrana budov, část 2 – Požadavky

(CS)

Zák.č.406/2000 (318/2012) O hospodaření s energií a vyhl.č. 78/2013 o účinnosti užití energie v budovách 2020.

(CS)

ČSN 73 053 ZMĚNA Z3:2017. Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stav. výrobků – Požadavky

(CS)

Donaťáková,D., Studijní opory: Stavební akustika a denní osvětlení budov - AH007, modul M01 Stavební akustika

(CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-SIR magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Navrhování základových konstrukcí ve složitých základových podmínkách.
2.-3. Svislé obvodové pláště budov.
4. Navrhování schodišť s ohledem na moderní materiály a konstrukční systémy.
5. Šikmé střechy.
6. Ploché střechy.
7. Halové stavby.
8. Energetická legislativa, hodnocení energetické náročnosti budovy.
9. Domy s téměř nulovou spotřebou, obnovitelné zdroje energie.
10. Větrání, vzduchotěsnost obálky budovy.
11. Neprůzvučnost stavebních konstrukcí. Hodnocení vzduchové a kročejové neprůzvučnosti.
12. Prostorová akustika, zvuková pohltivost. Doba dozvuku v místnosti.
13. Diagram zastínění a posouzení insolace. Denní osvětlení budov, činitel denní osvětlenosti.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Základové konstrukce. 2. Svislé obvodové pláště a střechy. 3. Schodiště a halové objekty. 4. Domy s téměř nulovou spotřebou, obnovitelné zdroje energie. 5. Větrání, vzduchotěsnost obálky budovy. 6. Neprůzvučnost stavebních konstrukcí. 7. Kontrola zadaných úkolů a zápočet.

eLearning