Detail předmětu

Deskriptivní geometrie (APS)

FAST-BAA015Ak. rok: 2022/2023

Kolmá axonometrie, kosoúhlá axonometrie, kosoúhlé promítání. Lineární perspektiva. Šroubovice, pravoúhlá uzavřená přímková šroubová plocha. Rotační plochy. Zborcené plochy. Osvětlení. Teoretické řešení střech.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Ústav matematiky a deskriptivní geometrie (MAT)

Výsledky učení předmětu

Studenti zvládnou konstrukci kuželoseček pomocí ohniskových vlastností, základy stereometrie, perspektivní afinity, perspektivní kolineace. Zvládnou základy promítání: Mongeova, axonometrie a lineární perspektivy. Studenti zvládnou základní problémy stereometrie, zobrazení jednoduchých geometrických těles a ploch v jednotlivých projekcích, jejich řezy. V lineární perspektivě zobrazení stavebního objektu. Zvládnou konstrukci šroubovice z daných prvků, konstrukci pravoúhlé uzavřené přímkové šroubové plochy. Dále konstrukci kruhového a parabolického konoidu, oblouků.

Prerekvizity

Konstrukce kuželoseček na základě ohniskových vlastností. Perspektivní kolineace, perspektivní afinita, afinní obraz kružnice.

Korekvizity

Nejsou požadovány.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Informace jsou předávány formou přednášek a procvičovány ve cvičení. Student má možnost využít konzultací. Součástí studijních činností studenta je zadávaná práce.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro získání zápočtu musí studenti splnit dvě zápočtové písemky, odevzdat dva rysy a další domácí práce, 100% docházka.
Následuje zkouška splněná na alespoň 50%.

Osnovy výuky

1. Mongeovo promítání.

2. Mongeovo promítání, průměty jednoduchých těles, jejich řezy a průsečíky s přímkou.

3. Rotační plochy, řezy rotačních ploch.

4. Osvětlení – základní pojmy. Technické osvětlení.

5. Kolmá axonometrie.

6. Kolmá axonometrie.

7. Šikmé promítání.

8. Lineární perspektiva.

9. Lineární perspektiva.

10. Lineární perspektiva.

11. Teoretické řešení střech.

12. Zborcené plochy vyššího stupně, oblouky. Šroubovice, rozvinutelná plocha šroubová, šroubový konoid.

13. Šroubovice, šroubový konoid.

Učební cíle

Po absolvování kurzu budou studenti schopni využívat základy Mongeova promítaní, kolmé axonometrie, šikmého promítání a lineární perspektivy.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Doporučené volitelné složky programu

Student si může zapsat volitelný předmět VAC001. Obsah kurzu je úvod do problematiky předmětu deskriptivní geometrie.

Základní literatura

BULANTOVÁ, Jana, HON, Pavel, PRUDILOVÁ, Květoslava, PUCHÝŘOVÁ, Jana, ROUŠAR, Josef, ROUŠAROVÁ, Veronika, SLABĚŇÁKOVÁ, Jana, ŠAFAŘÍK, Jan, ŠAFÁŘOVÁ, Hana, ZRŮSTOVÁ, Lucie: Deskriptivní geometrie, verze 4.0 pro I. ročník Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně, Soubor CD-ROMů Deskriptivní geometrie, Fakulta stavební VUT v Brně, 2012. ISBN 978-80-7204-626-3. (CS)
BULANTOVÁ, Jana, MENCÁKOVÁ, Kristýna, MORÁVKOVÁ, Blanka, RÝPAROVÁ, Lenka, ŠAFAŘÍK, Jan, ZRŮSTOVÁ, Lucie: Sbírka řešených příkladů z konstruktivní geometrie, Fakulta stavební VUT v Brně, 2021. https://www.geogebra.org/m/ejhn4jay (CS)
BULANTOVÁ, Jana, PRUDILOVÁ, Květoslava, PUCHÝŘOVÁ, Jana, ROUŠAR, Josef, ROUŠAROVÁ, Veronika, SLABĚŇÁKOVÁ, Jana, ŠAFAŘÍK, Jan, ŠAFÁŘOVÁ, Hana, ZRŮSTOVÁ, Lucie: Sbírka řešených příkladů z deskriptivní geometrie pro I. ročník Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně, Fakulta stavební VUT v Brně, 2006. https://mat.fce.vutbr.cz/studium/geometrie/ (CS)
BULANTOVÁ, Jana, PRUDILOVÁ, Květoslava, PUCHÝŘOVÁ, Jana, ROUŠAR, Josef, ROUŠAROVÁ, Veronika, SLABĚŇÁKOVÁ, Jana, ŠAFAŘÍK, Jan, ŠAFÁŘOVÁ, Hana, ZRŮSTOVÁ, Lucie: Sbírka řešených příkladů z deskriptivní geometrie pro I. ročník Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně, Fakulta stavební VUT v Brně, 2006. https://mat.fce.vutbr.cz/studium/geometrie/ (CS)
ŠAFAŘÍK, Jan: Technické osvětlení, Fakulta stavební VUT v Brně, 2022. https://mat.fce.vutbr.cz/studium/geometrie/ (CS)
ČERNÝ, Jaroslav: Geometry, Vydavatelství ČVUT, Praha 1996. ISBN: 80-01-01535-1 (EN)

Doporučená literatura

KOČANDRLOVÁ, Milada, ČERNÝ, Jaroslav: Konstruktivní geometrie, Česká technika - Nakladatelství ČVUT, Praha 2021. ISBN: 978-80-01-06049-0 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-APS bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Mongeovo promítání.

2. Mongeovo promítání, průměty jednoduchých těles, jejich řezy a průsečíky s přímkou.

3. Rotační plochy, řezy rotačních ploch.

4. Osvětlení – základní pojmy. Technické osvětlení.

5. Kolmá axonometrie.

6. Kolmá axonometrie.

7. Šikmé promítání.

8. Lineární perspektiva.

9. Lineární perspektiva.

10. Lineární perspektiva.

11. Teoretické řešení střech.

12. Zborcené plochy vyššího stupně, oblouky. Šroubovice, rozvinutelná plocha šroubová, šroubový konoid.

13. Šroubovice, šroubový konoid.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Mongeovo promítání.

2. Průměty jednoduchých těles a ploch, jejich řezy a průsečíky s přímkou.

3. Rotační plochy. Tečná rovina rotační plochy, řez rotační plochy.

4. Osvětlení, technické osvětlení.

5. Kolmá axonometrie. Metrické úlohy v souřadnicových rovinách.

6. Kolmá axonometrie. Zobrazení jednoduchých těles a ploch, jejich řezy a průsečíky s přímkou.

7. Vynášení v kosoúhlém promítání. Průmět kružnice v souřadnicové rovině. Zobrazení jednoduchých těles. Zářezová metoda.

8. Lineární perspektiva. Průsečná metoda. Konstrukce volné perspektivy.

9. Lineární perspektiva. Metoda sklopeného půdorysu. Další metody vynášení perspektivy.

10. Lineární perspektiva. Svislý snímek. Rekonstrukce objektu ze svislého snímku.

11. Teoretické řešení střech.

12. Zborcené plochy vyššího stupně.

13. Konstrukce šroubovice ze zadaných prvků. Přímý šroubový konoid. Zápočty.