Detail předmětu

Nedestruktivní diagnostické metody zkoušení hmot a konstrukcí

FAST-DIB022Ak. rok: 2022/2023

Nové metody zkoušení stavebních hmot a konstrukcí, nedestruktivní metody (NDT)a jejich rozdělení, stanovení tvrdostí a následně pevnosti stavebních materiálů aplikovaných v konstrukci, radiometrické měření objemové hmotnosti a vlhkosti, radiografické zjišťování uložení výztuže v železobetonových konstrukcích.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

8

Zajišťuje ústav

Ústav stavebního zkušebnictví (SZK)

Prerekvizity

Absolvování FAST, znalosti z předmětů o zkušebnictví, diagnostických přístrojích a metodách, stavebním průzkumu a řízení jakosti.

Osnovy výuky

1.–4.Zadání a zpracování rešerše v oboru zkušebnictví, především NDT.
5.–8. Zadání seminární práce, konzultace ve vztahu k seminární práci.
9.–13. Závěrečné konzultace, odevzdání práce, ústní zkouška k zadanému tématu.

Učební cíle

Seznámení studentů s nejnovějšími metodami destruktivní a nedestruktivní defektoskopie ve stavebnictví, zpracování seminární práce se zadáním výběru vhodných metod zkoušení ve vztahu k tématu disertační práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DKC-M doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DPC-M doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DKA-M doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DPA-M doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.–4.Zadání a zpracování rešerše v oboru zkušebnictví, především NDT. 5.–8. Zadání seminární práce, konzultace ve vztahu k seminární práci. 9.–13. Závěrečné konzultace, odevzdání práce, ústní zkouška k zadanému tématu.